Hjem
Master

Geographies of Sustainable Development, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Plassar
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Kva lærer eg

Oppbygging

Master's programme in Development Geography (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO308Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar101–41
GEO310Skrivekurs og prosjektskildring101–41
GEO326Geographical Perspectives on Food101–41
GEO306Metodar i samfunnsgeografi101–42
GEO337Discourses, Politics and People: Critical Perspectives on Environmental Governance 101–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO316Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis101–42
GEO324Geographies of the Green Economy101–42
Oppgavedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO350Masteroppgåve i geografi603–43
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
Guidance Agreement, Master's Programme in Development Geography
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Meir informasjon