Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Medie- og interaksjonsdesign, master, 2 år

Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO361Forskingstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)151
MIX301Medieteknologi: teori og utvikling151
MIX302Forskingsdesign og feltstudiar302
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MIX350Masteroppgåve i medie- og interaksjonsdesign603–4
Rettleiingsavtale
Rettleiingsavtale skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester