Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Sosialantropologi, master, 2 år

Masterprogram i sosialantropologi (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT301Antropologisk kunnskapsproduksjon og etnografisk praksis201
SANT302Individuell prosjektutvikling101
Oppgavedelen (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT320Praktisk metodekurs: Antropologisk feltarbeid302–32
SANT350Masteroppgåve603–43
Veiledningsavtale- sosialantropologi
Rettleiingsavtale for master i sos.ant. skal inngåast innan 1. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for master i sos.ant.- skal inngås innen 1. semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester