Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samanliknande politikk, master, 2 år

Masterprogram i samanliknande politikk (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL305Multivariat dataanalyse151–41
SAMPOL306Masterseminar i samanliknande politikk151–41
SAMPOL307Forskingsdesign og kvalitative metodar 101–42
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL323Nye styringsformer i nordområda. Kva blir rolla til urfolka? 101–42
SAMPOL332Avansert kvantitativ analyse101–42
SAMPOL346Fordelingsrettferdighet101–42
SAMPOL348Local and Regional Democracy in Multilevel Norway and Europe101–42
SAMPOL351Globalization and the Geopolitics of Forced Migration101–42
SAMPOL371Arctic Politics101–42
SAMPOL388Political inequality in democracy101–42
SAMPOL389Komparativ dommaråtferd101–42
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL350Masteroppgåve603–43
Rettleiingsavtale - samanliknande politikk
Rettleiingsavtale for master i sam.pol. skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for master i sam.pol.- skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk emne
Prosjektbeskrivelse, master
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester