Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samanliknande politikk, master, 2 år

Masterprogram i samanliknande politikk (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL305Multivariat dataanalyse151–41
SAMPOL306Masterseminar i samanliknande politikk151–41
SAMPOL307Forskingsdesign og kvalitative metodar 101–42
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL323Nye styringsformer i nordområda. Kva blir rolla til urfolka? 101–42
SAMPOL324Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forsking101–42
SAMPOL332Avansert kvantitativ analyse101–42
SAMPOL346Fordelingsrettferdighet101–42
SAMPOL348Local and Regional Democracy in Multilevel Norway and Europe101–42
SAMPOL349Political Economy of Development Aid101–42
SAMPOL370Law & Politics of Climate Change Governance101–42
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL350Masteroppgåve603–43
Rettleiingsavtale - samanliknande politikk
Rettleiingsavtale for master i sam.pol. skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for master i sam.pol.- skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk emne
Prosjektbeskrivelse, master
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester