Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Sosiologi, master, 2 år

Masterprogram i sosiologi (krav 120 SP)
Kursdelen
Obligatoriske emner i kursdelen (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS301Sosiologisk analyse101–22
SOS302Sosiologiske teoritradisjonar 101–21
SOS303Metode - statistisk analyse101–22
SOS304Metode - kvalitative tilnærmingar101–21
Valgfrie emner i kursdelen (krav 10 SP)
Vel minst eitt valemne
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS320Velferd, ulikskap og livsløp101–41
SOS321Migrasjon, integrasjon og mobilitet101–41
SOS322Arbeid, klasse og utdanning101–41
Oppgavedelen (krav 70 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS340Prosjektutvikling102
SOS360Masteroppgåva603–43
Rettleiingsavtale
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for master i sosiologi skal inngås i samband med SOS340
Prosjektskildring
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester