Hjem
Master

Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging), master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Plassar
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Kva lærer eg

Oppbygging

Masterprogram i systemdynamikk (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD302Fundamentals of Dynamic Social Systems101
GEO-SD303Model-based Analysis and Policy Design101
GEO-SD304System Dynamics Modelling Process101
GEO-SD308Policy Design and Implementation102
GEO-SD321Model-based Socioeconomic Planning102
GEO-SD325Client-based modeling project102
GEO-SD309Modell-baserte Interaktive Læremiljø103
GEO-SD310Writing course and project description103
GEO-SD330Natural Resources Management103
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD322Special Topics in System Dynamics, Policy102
GEO-SD323Special Topics in System Dynamics, Applications102
GEO-SD324Special Topics in System Dynamics, Methodology102
Masteroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD351Masteroppgåve i systemdynamikk304
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon