Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging), master, 2 år

Masterprogram i systemdynamikk (krav 120 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD302Fundamentals of Dynamic Social Systems101–41
GEO-SD303Model-based Analysis and Policy Design101–41
GEO-SD304System Dynamics Modelling Process101–41
Andre semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD308Model-based Policy Design and Analysis101–42
GEO-SD311Analytical methods and advanced modelling101–42
GEO-SD325Client-based modeling project101–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD322Special Topics in System Dynamics, Policy102
GEO-SD323Special Topics in System Dynamics, Applications102
GEO-SD324Special Topics in System Dynamics, Methodology102
GEO-SD330Natural Resources Management102
Veivalg
30 sp masteroppgave
Tredje semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD306Experimental Methods in Social Systems103–43
GEO-SD309Modell-baserte Interaktive Læremiljø103–43
GEO-SD310Writing Course and Project Description103–43
Masteroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD351Masteroppgåve i systemdynamikk304
60 sp masteroppgave
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD350Masteroppgåve i systemdynamikk601–43
Prosjektskildring
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester