Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Undersøkande journalistikk, master, 2 år

Masterprogram i undersøkande journalistikk (krav 120 SP)
Obligatoriske emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
UJO301Gravejournalistikken sitt grunnlag301
UJO304Prosjektdesign302
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
UJO350Masteroppgåve i undersøkande journalistikk601–43
Rettleiingsavtale
Rettleiingsavtale skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk
Veiledningsavtale skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester