Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Farmasi, master, 5 år

Integrert masterprogram i farmasi (krav 300 SP)
To fyrste år av farmasistudiet
Farmasi - første studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell102
FARM103Samfunnsfarmasi I101
FARM110Kjemi og energi101
FARM130Organisk kjemi102
FARM260Molekylær cellebiologi102
MAT101Brukarkurs i matematikk I101
Farmasi - andre studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM124Kjemisk syntese og analyse103
FARM150Biokjemi103
FARM211Farmasøytisk fysikalsk kjemi104
FARM236Lækjemiddelkjemi104
FARM238Farmakognosi, inklusive botanikk103
FARM250Analytisk kjemi104
Valfrie DIGI-emner: desse emna er ikkje pålagde, men tilrådde
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIGI100Digital student - Nettkurs i digitale arbeidsmetodar og teknologi for læring01–61
DIGI101Digital kjeldekritikk 01–61
Tre siste år av farmasistudiet
Obligatoriske emne - tredje til femte studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM205Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis327–87
FARM270Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi 105
FARM280Menneskets fysiologi105
FARM290Farmakologi semester I105
FARM293Farmakologi II206
FARM295Galenisk farmasi207
FARM301AFarmasøytisk forskingsmetodikk36
FARM321Klinisk farmasi87
FARM399/05HMasteroppgåve i Farmasi459
MEDEPIEpidemiologi26
MEDSTAMedisinsk statistikk56
Studieretningspensum i samråd med rettleiar (krav 15 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester