Hjem

Utdanning

Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk, årsstudium

  • Lengde1 år
  • Studieplassar14
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk, et årsstudium som administreres av Fakultet for kunst, musikk og design.

Her finner du den viktigste informasjonen om studiestarten din.

Den første uken får du informasjon om studiestarten og du får møte dine medstudenter, faddere og studiekonsulent.

Oppmøte:

Mandag 13. august kl. 09.00 i kantinen på Griegakademiet - Institutt for musikk. Her blir det servert frokost og du vil møte alle nye studenter ved Griegakademiet.

Kl. 11.30 går vi sammen til velkomstseremoni for Fakultet for kunst, musikk og design i Møllendalsveien 61.

Hele uke 33 er satt av til ulike orienteringsmøter, informasjon om instituttet og fakultetet, og studieprogrammet.

Studentutvalget ved instituttet og fakultetet har et fadderopplegg på ettermiddag- og kveldstid i uke 33 for de som ønsker å delta på dette.

Program med orienteringsmøter og fadderaktiviteter vil fortløpende bli publisert på våre studentsider.

Gjør deg gjerne klar til studiestarten, her er et fint sted å starte: Sjekkliste i studiestarten

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på studieveileder@kmd.uib.no 

Minner om at politiattest og taushetserklæring må leveres i ekspedisjonen på Griegakademiet - Institutt for musikk.

Vi ser frem til et spennende og utviklende år sammen med dere.

Introduksjon

Introduksjon

Vil du fylle lærarrolla på ein god måte i grunnskule, i vidaregåande opplæring, i kulturskular og i frivillig musikkliv?

Som student på praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk lærer du mellom anna å analysere og drøfte praksiserfaringer i lys av fagteori og musikkpedagogiske verksemder. På grunnlag av dette får du eit medvite forhold til eiga rolle som lærar, slik at du vert skikka til å planlegge, gjennomføre, vurdere og utvikle eigen lærarpraksis, åleine og i samspel med andre.

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som godkjend lærar, adjunkt eller lektor på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen, i vidaregåande opplæring, i kulturskule og i frivillig musikkliv.

Oppbygging

Oppbygging

Programmet kan gjennomførast som fulltidsstudium over to semester eller deltidsstudium over fire semester.

Fulltidsstudium

Dei fire emna går parallelt over to semester. Praksis i kulturskule og grunnskule i haustsemesteret. Praksis i vidaregåande opplæring og ensemble i vårsemesteret.

Deltidsstudium

Pedagogikk 1 og Musikkdidaktikk 1 parallelt i første og andre semester. Pedagogikk 2 og Musikkdidaktikk 2 parallelt i tredje og fjerde semester. Praksis i kulturskule i første semester, i grunnskule i andre semester, i vidaregåande opplæring i tredje semester og i ensemble i fjerde semester.

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk (krav 60 SP)
PPU - variant (deltid/heltid) (krav 60 SP)
Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk - deltid (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUPED201Pedagogikk 1151–41
MUDI201Musikkdidaktikk 1151–41
MUPRA201Praksisopplæring 1: Kulturskolepraksis01–41
MUPRA202Praksisopplæring 2: Grunnskolepraksis01–42
MUPED202Pedagogikk 2151–43
MUDI202Musikkdidaktikk 2151–43
MUPRA203Praksisopplæring 3: Videregåande opplæring01–43
MUPRA204Praksisopplæring 4: Ensemblepraksis01–44
Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk - heltid (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUPED201Pedagogikk 1151–21
MUDI201Musikkdidaktikk 1151–21
MUPRA201Praksisopplæring 1: Kulturskolepraksis01–21
MUPRA202Praksisopplæring 2: Grunnskolepraksis01–21
MUPED202Pedagogikk 2151–21
MUDI202Musikkdidaktikk 2151–21
MUPRA203Praksisopplæring 3: Videregåande opplæring01–21
MUPRA204Praksisopplæring 4: Ensemblepraksis01–21
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Søknadsfrist er 15. april. Søknad sendes via Søknadsweb

Sjå her for detaljert informasjon om opptaket.

Opptakskrav

Universitets- eller høgskuleutdanning på 180 stp, av desse skal 120 stp vera musikkfaglege. PPU i utøvande musikk kan gå inn i bachelorgradprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet - Institutt for musikk.

Søkarane rangeres i prioriterte grupper:

1. Interne studentar med studierett på BAHF-MUS som kan dokumentera 120 studiepoeng, som vil ta PPU-MUS som valemne i 3. og 4. studieår.

2. Søkare med fullført mastergrad i utøvande musikk eller komposisjon.

3. Søkare med fullført bachelorgrad i utøvande musikk eller komposisjon.

4. Søkare med annen type musikkutdanning, som musikkvitskap m.m. Normalt vil søkere i gruppe 4 gjennomføre utøvende opptaksprøve.

For søkarar som ikkje har minimum 60 studiepoeng i musikkutøving, kan prøvespel verte aktuelt. Godkjent opptaksprøve kan kreves dersom det er tvil om utøvende nivå hos søker.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt på e-post: studieveileder@kmd.uib.no