Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design, årsstudium

PPU i kunst, musikk og design (krav 60 SP)
Studieretning- og heltid/deltid-valg
Heiltid - Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KMDPED201Pedagogikk 1151
KMDPED202Pedagogikk 2151
MUDI201Musikkdidaktikk 1151
MUDI202Musikkdidaktikk 2151
MUPRA210Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, musikk (heiltid)01
Deltid - Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KMDPED201Pedagogikk 1151
KMDPED202Pedagogikk 2153
MUDI201Musikkdidaktikk 1151
MUDI202Musikkdidaktikk 2153
MUPRA211Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, musikk (deltid)01
Heiltid - Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst og design (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KDDI201Kunst- og designdidaktikk 1151
KDDI202Kunst- og designdidaktikk 2151
KDPRA210Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, kunst og design (heiltid)01
KMDPED201Pedagogikk 1151
KMDPED202Pedagogikk 2151
Deltid - Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst og design (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KDDI201Kunst- og designdidaktikk 1151
KDDI202Kunst- og designdidaktikk 2153
KDPRA211Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, kunst og design (deltid)01
KMDPED201Pedagogikk 1151
KMDPED202Pedagogikk 2153
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester