Hjem

Utdanning

Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudium

 • Lengde1 år
 • Studieplassar255
 • SpråkNorsk. Dersom du er teken opp på grunnlag av eit framandspråk, kan undervisninga bli gitt på det aktuelle språket i dette faget.
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student hos oss!
Her finner du informasjon om studiestarten din.

Første oppmøte er tirsdag 14. august:

 • Du skal først møte i Egget på Studentsenteret til informasjonsmøte fra kl. 10.15-12.00. Merk at dette er obligatorisk, og at du vil miste din tildelte studieplass dersom du ikke møter.
 • Innføringsseminarer i pedagogikk starter rett etter orienteringsmøtet. Disse er også obligatoriske, så sett av hele uke 33 til dette.
 • Noen forelesninger i fagdidaktikk starter i uke 33, mens andre har oppstart i uke 34. Vi gjør oppmerksom på at en del av fagdidaktikkforelesningene også er obligatoriske. Mer informasjon finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte fagdidaktikkemnet du skal ta.

Semesterregistrering

Du må melde deg til undervisning og vurdering innen 1. september. Dette gjør du på Studentweb. Se mer informasjon om semesterregistrering på UiBs nettsider.

Hvilke emner skal du ha høsten 2018?

Høsten 2018 skal du ha PEDA101 og PPUPRA101, i tillegg til to fagdidaktikkemner. Du finner timeplaner på emnesiden til det enkelte emnet.

Praksis

Undervisningspraksis i skolen er en obligatorisk del av studiet. Hvert semester skal du ha 30 dagers praksis fordelt på 6 uker. Lærerutdanningen tildeler praksisplasser i Bergen og nabokommunene, og du må derfor påregne opptil 2 timer reisetid hver vei. Det er ikke mulig å frasi seg praksisplassen du blir tildelt.

Undervisningspraksis ligger i ukene 39-40 og 42-45.

Mer informasjon om praksis finner du på lærerutdanningen sine nettsider.

Politiattest
Som student på PPU er det krav om at du leverer politiattest. Du bruker opptaksbrevet ditt for å søke om politiattest. Dette gjør du elektronisk via Politiets nettside. Levér politiattesten så fort som mulig, i Infosenteret ved fakultetet.

Frist for å levere politiattest er 1. september.

Skikkethetsvurdering
Alle studenter som tar PPU vil bli skikkethetsvurdert. Skikkethetsvurderingen er en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Vurderingen er løpende og foregår gjennom hele studiet. Se mer informasjon om dette i forskriften om skikkethetsvurdering.

Når du registrerer utdanningsplanen din i Studentweb, signerer du samtidig skikkethets- og taushetserklæring.

Ønsker du å snakke med oss?
Ta kontakt med oss i Infosenteret i Bjørn Christiansens hus "C12", telefonnummer 55 58 27 10 og e-post: studieveileder.psyfa@uib.no

Introduksjon

Introduksjon

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium for deg som har utdanning fra universitet og/eller høgskole, og som vil utdanne deg til å bli lærer. PPU går over ett studieår og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskole og videregående skole. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Studiet gir deg teoretisk forståelse og kunnskap om læring og praktiske, pedagogiske erfaringer og evner.

Målgruppe

Studentar som har fullført minimum 180 studiepoeng, og som er kvalifiserte i eitt eller fleire fag som er relevante for undervising i skulen.

NB! Frå hausten 2019 vil det vere eit krav om mastergrad for opptak til PPU.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet går over to påfølgjande semester, med opptak og studiestart for nye studentar kvar haust. Semesteret byrjar med 5 veker teoriundervisning. Deretter følgjer ein praksisperiode på 7 veker, med ei teoriveke omlag midtvegs når det er haust- eller vinterferie i skulen. Etter praksis følgjer ein ny teoriperiode på 1-2 veker, og deretter eksamen. I praksisopplæringa krev ein 100 % oppmøte.

Praktisk pedagogikk (krav 60 SP)
Obligatoriske pedagogikkemner (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA101Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester151
PEDA102Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester152
Praksis
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PPUPRA101Praksis PPU 1.semester01
PPUPRA102Praksis PPU 2. semester02
Didaktikkemner (krav 30 SP)
Matematikk didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU ettfagsmodell i matematikk fom høst 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 151–21
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 2101–22
MATDID230-PRepresentasjonar, generalisering og abstraksjon i matematikkundervisninga51–21
MATDID240-PBevis, argumentasjon og problemløysing i matematikkundervisninga101–22
Fagdidaktikk i biologi og geofag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og geofag fom høst 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
GEOVDID220-PGeodidaktikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk101–22
Fagdidaktikk i biologi og kjemi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og kjemi fra og med høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk101–22
Fagdidaktikk i biologi og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og fysikk fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk101–22
Fagdidaktikk i biologi og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk101–22
Fagdidaktikk i kjemi og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–22
Fagdidaktikk i fysikk og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–22
Fagdidaktikk i geofag og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
GEOVDID220-PGeodidaktikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–22
Fagdidaktikk i kjemi og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og fysikk fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–22
Fagdidaktikk i geofag og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og fysikk fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
GEOVDID220-PGeodidaktikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–22
Fagdidaktikk i geofag og kjemi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og kjemi fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
GEOVDID220-PGeodidaktikk101–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–22
Matematikk didaktikk (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU i matematikk i kombinasjon med et annet fag fom høst 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 151–21
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 2101–22
Fagdidaktikk i naturfag (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–22
Fagdidaktikk i biologi (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk101–22
Fagdidaktikk i kjemi (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–22
Fagdidaktikk i fysikk (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–22
Fagdidaktikk i geofag (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
GEOVDID220-PGeodidaktikk101–22
Engelsk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAENG1Engelskdidaktikk 17.51
DIDAENG2Engelskdidaktikk 27.52
Filosofi didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAFIL1Filosofididaktikk 17.51
DIDAFIL2Filosofididaktikk 27.52
Fransk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAFRAN1Franskdidaktikk 17.51
DIDAFRAN2Fransk didaktikk 27.52
Historie didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAHIS1Historiedidaktikk 17.51
DIDAHIS2Historiedidaktikk 27.52
Norsk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDANOR1Nordisk fagdidaktikk for PPU 17.51
DIDANOR2Nordisk fagdidaktikk for PPU 27.52
Norsk som andrespråk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDANORAN1Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 17.51
DIDANORAN2Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 27.52
Religion didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAREL1Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule)7.51–21
DIDAREL2Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet)7.51–22
Spansk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASPA1Spanskdidaktikk 17.51
DIDASPA2Spanskdidaktikk 27.52
Tysk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDATYS1Tyskdidaktikk 17.51
DIDATYS2Tyskdidaktikk 27.52
Didaktikk i humanistiske fag (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell i humanistiske fag fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAHUM1Fagtekst og skriverettleiing 7.51–21
DIDAHUM2Fagsamtale og munnleg formidling7.51–22
IT-didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAIT1IT-didaktikk 17.51
DIDAIT2IT-didaktikk 27.52
Geografi didaktikk (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i geografi fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAGEO1Geografididaktikk 17.51–21
DIDAGEO2Geografididaktikk 27.51–22
Geografi didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med geografi fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAGEO1Geografididaktikk 17.51–21
DIDAGEO3Geografididaktikk 37.51–21
DIDAGEO2Geografididaktikk 27.51–22
DIDAGEO4Geografididaktikk 47.51–22
Medievitenskap didaktikk (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i medievitenskap fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAMEVI1Mediefagsdidaktikk 17.51–21
DIDAMEVI2Mediefagsdidaktikk 27.51–22
Medievitenskap didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med medievitenskap fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAMEVI1Mediefagsdidaktikk 17.51–21
DIDAMEVI3Mediefagsdidaktikk 37.51–21
DIDAMEVI2Mediefagsdidaktikk 27.51–22
DIDAMEVI4Mediefagsdidaktikk 47.51–22
Samfunnskunnskap didaktikk (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i samfunnskunnskap fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASAK1Samfunnskunnskapsdidaktikk 17.51–21
DIDASAK2Samfunnskunnskapsdidaktikk 27.51–22
Samfunnskunnskap didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med samfunnskunnskap fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASAK1Samfunnskunnskapsdidaktikk 17.51–21
DIDASAK3Samfunnskunnskapsdidaktikk 37.51–21
DIDASAK2Samfunnskunnskapsdidaktikk 27.51–22
DIDASAK4Samfunnskunnskapsdidaktikk 47.51–22
Psykologi didaktikk (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i psykologi fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAPSYK1Fagdidaktikk i psykologi første semester7.51–21
DIDAPSYK2Fagdidaktikk i psykologi andre semester7.51–22
Psykologi didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med psykologi fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAPSYK1BFordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk151–21
DIDAPSYK2BFordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk151–22
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker via SøknadsWeb.

Opptakskrav

Opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning byggjer på følgjande utdanningsbakgrunn:

 • Minimum 180 studiepoeng frå universitet eller høgskole. Frå og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil dette kravet bli erstatta av krav om fullført mastergrad.
 • Fagleg fordjuping i eitt eller to fag, med minimum 60 studiepoeng i det enkelte faget.
 • Fagleg fordjuping i fag som gir undervisningskompetanse i skulen og som universitetet tilbyr fagdidaktikk i. Fagtilbodet kan variere for kvart studieår.
 • Eventuelt tilsvarande utanlandsk utdanning.
 • Søkar må ha eit karaktersnitt på minst C i undervisningsfaget/(a) som utgjer opptaksgrunnlaget. Det er ordinære avrundingsreglar som blir brukt ved utrekning av snittet. Fagkrava blir fastsette av styringsgruppa for lektorutdanninga.

Sjå elles eigne forskriftar om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-15-241/%C2%A72

Utfyllande informasjon om fagdidaktikktilbod, undervisningsfag og opptakskrav finn du på denne nettsida:
http://www.uib.no/utdanning/laerer

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for pedagogikk

Fagleg profil

Et særpreg ved praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Bergen er at både fagleg profil og undervisning er praksisforankra og prosessorientert. Sentrale tema i studiet er læring, fagkunnskap og utdanning.