Hjem

Utdanning

Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, årsstudium

 • Lengde2 År
 • Studieplassar35
 • SpråkNorsk/Nynorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), deltid, er eit studium for deg som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanna deg til å bli lærar. PPU går over to studieår, med halv progresjon og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskule og vidaregåande skule. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervising. Studiet gir deg teoretisk kompetanse og kunnskap om læring og praktiske, pedagogiske erfaringar og evner.

Målgruppe

Studentar som har avlagt ein grad, eller minimum 180 studiepoeng i minst to fag som er relevante for undervising i skulen. NB! Frå hausten 2019 vil det vere eit masterkrav for opptak til PPU.

Oppbygging

Oppbygging

1 år: PPUDEL101 og PPUDEL102 (til saman 30 stp.)

2 år: PPUDEL103 og PPUDEL104 (til saman 30 stp.)

Praktisk pedagogikk - deltid (krav 60 SP)
Obligatoriske emner 1. år (krav 30 SP)
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
PPUDEL101Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 1151–21
PPUDEL102Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 2152
Obligatoriske emner 2. år (krav 30 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Opptakskrav

Du søker på studiet via SøknadsWeb. Søknadsfristen er 15. april.

For opptak krev ein følgjande:

 • minimum 180 studiepoeng
 • fagleg fordjuping i matematikk og naturfag *
 • normalt eit karaktersnitt på minst C**

Gjeld opptak frå og med haust 2019:


For opptak krev ein følgjande:

 • mastergrad
 • fagleg fordjuping i to fag*
 • normalt eit karaktersnitt på minst C**

For begge opptaka er det ein føresetnad at studenten har gode norskferdigheiter.

* Fagleg relevant fordjuping i to fag med minimum 60 studiepoeng i kvart fag. For naturfag krev ein 90 studiepoeng.
** Karaktersnitt for det som utgjer opptaksgrunnlag i kvart fag må vere C eller betre. Tilstrekkelig karaktersnitt må seinast vere oppnådd før ein startar på 4. semester.

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen