Hjem

Utdanning

Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, årsstudium

 • Lengde2 År
 • Studieplassar35
 • SpråkNorsk/Nynorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student hos oss!
Her finner du informasjon om studiestarten din.

I løpet av første semester skal du ha tre samlinger. Første samling vil foregå fredag 17. august kl. 15.00-20.00 og lørdag 18. august kl. 09.00-17.30. Undervisningen skal være på seminarrom 207 og 251 i Christies gate 13 (Vektertorget).

Semesterregistrering

Du må melde deg til undervisning og vurdering innen 1. september. Dette gjør du på Studentweb. Se mer informasjon om semesterregistrering på UiBs nettsider.

Hvilke emner skal du ha høsten 2018?

Høsten 2018 skal du ha PPUDEL101 - Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 1. Du finner lenke til timeplan når du går inn på emnesiden.

Praksis

Undervisningspraksis i skolen er en obligatorisk del av studiet. Første semester skal du ha 10 dager praksis som skal gjennomføres i løpet av uke 37-40. Lærerutdanningen tildeler praksisplasser i Bergen og nabokommunene, og du må derfor påregne opptil 2 timer reisetid hver vei. Det er ikke mulig å frasi seg praksisplassen du blir tildelt.

Mer informasjon om praksis finner du på lærerutdanningen sine nettsider.

Politiattest
Som student på PPU er det krav om at du leverer politiattest. Du bruker opptaksbrevet ditt for å søke om politiattest. Dette gjør du elektronisk via Politiets nettside. Levér politiattesten så fort som mulig, i Infosenteret ved fakultetet.

Frist for å levere politiattest er 1. september.

Skikkethetsvurdering
Alle studenter som tar PPU vil bli skikkethetsvurdert. Skikkethetsvurderingen er en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Vurderingen er løpende og foregår gjennom hele studiet. Se mer informasjon om dette i forskriften om skikkethetsvurdering.

Når du registrerer utdanningsplanen din i Studentweb, signerer du samtidig skikkethets- og taushetserklæring.

Ønsker du å snakke med oss?
Ta kontakt med oss i Infosenteret i Bjørn Christiansens hus "C12", telefonnummer 55 58 27 10 og e-post: studieveileder.psyfa@uib.no

Introduksjon

Introduksjon

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), deltid, er eit studium for deg som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanna deg til å bli lærar. PPU går over to studieår, med halv progresjon og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskule og vidaregåande skule. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervising. Studiet gir deg teoretisk kompetanse og kunnskap om læring og praktiske, pedagogiske erfaringar og evner.

Målgruppe

Studentar som har avlagt ein grad, eller minimum 180 studiepoeng i minst to fag som er relevante for undervising i skulen. NB! Frå hausten 2019 vil det vere eit masterkrav for opptak til PPU.

Oppbygging

Oppbygging

1 år: PPUDEL101 og PPUDEL102 (til saman 30 stp.)

2 år: PPUDEL103 og PPUDEL104 (til saman 30 stp.)

Praktisk pedagogikk - deltid (krav 60 SP)
Obligatoriske emner 1. år (krav 30 SP)
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
PPUDEL101Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 1151–21
PPUDEL102Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 2152
Obligatoriske emner 2. år (krav 30 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Opptakskrav

Du søker på studiet via SøknadsWeb. Søknadsfristen er 15. april.

For opptak krev ein følgjande:

 • minimum 180 studiepoeng
 • fagleg fordjuping i matematikk og naturfag *
 • normalt eit karaktersnitt på minst C**

Gjeld opptak frå og med haust 2019:


For opptak krev ein følgjande:

 • mastergrad
 • fagleg fordjuping i to fag*
 • normalt eit karaktersnitt på minst C**

For begge opptaka er det ein føresetnad at studenten har gode norskferdigheiter.

* Fagleg relevant fordjuping i to fag med minimum 60 studiepoeng i kvart fag. For naturfag krev ein 90 studiepoeng.
** Karaktersnitt for det som utgjer opptaksgrunnlag i kvart fag må vere C eller betre. Tilstrekkelig karaktersnitt må seinast vere oppnådd før ein startar på 4. semester.

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen