Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), årsstudium

Praktisk pedagogikk (krav 60 SP)
Obligatoriske pedagogikkemner (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA101Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester151
PEDA102Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester152
Praksis
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PPUPRA101Praksis PPU 1.semester01
PPUPRA102Praksis PPU 2. semester02
Didaktikkemner (krav 30 SP)
Matematikk didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU ettfagsmodell i matematikk fom høst 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 151–21
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 2101–22
MATDID231-PRepresentasjonar og problemløysing i matematikkundervisninga101–21
MATDID241-PBevis, resonnement og argumentasjon i matematikkundervisninga51–22
Fagdidaktikk i biologi og geofag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og geofag fom høst 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biologididaktikk101–21
GEOVDID220-PLæring i geofaga101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
Fagdidaktikk i biologi og kjemi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og kjemi fra og med høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biologididaktikk101–21
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
Fagdidaktikk i biologi og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og fysikk fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biologididaktikk101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–21
Fagdidaktikk i biologi og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biologididaktikk101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–21
Fagdidaktikk i kjemi og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–21
Fagdidaktikk i fysikk og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–21
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–21
Fagdidaktikk i geofag og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PLæring i geofaga101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–21
Fagdidaktikk i kjemi og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og fysikk fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–21
Fagdidaktikk i geofag og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og fysikk fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PLæring i geofaga101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–21
Fagdidaktikk i geofag og kjemi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og kjemi fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PLæring i geofaga101–21
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis51–22
Matematikk didaktikk (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU i matematikk i kombinasjon med et annet fag fom høst 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 151–21
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 2101–22
Fagdidaktikk i naturfag (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med naturfag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
NATDID220-PNaturfagdidaktikk101–21
Fagdidaktikk i biologi (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biologididaktikk101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
Fagdidaktikk i kjemi (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
Fagdidaktikk i fysikk (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk101–21
Fagdidaktikk i geofag (krav 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag fom høsten 2018
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PLæring i geofaga101–21
NATDID210-PLæring i naturfaga51–21
Engelsk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAENG1Engelskdidaktikk 17.51
DIDAENG2Engelskdidaktikk 27.52
Filosofi didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAFIL1Filosofididaktikk 17.51
DIDAFIL2Filosofididaktikk 27.52
Fransk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAFRAN1Franskdidaktikk 17.51
DIDAFRAN2Fransk didaktikk 27.52
Historie didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAHIS1Historiedidaktikk 17.51
DIDAHIS2Historiedidaktikk 27.52
Norsk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDANOR1Nordisk fagdidaktikk for PPU 17.51
DIDANOR2Nordisk fagdidaktikk for PPU 27.52
Norsk som andrespråk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDANORAN1Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 17.51
DIDANORAN2Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 27.52
Religion didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAREL1Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule)7.51–21
DIDAREL2Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet)7.51–22
Spansk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASPA1Spanskdidaktikk 17.51
DIDASPA2Spanskdidaktikk 27.52
Tysk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDATYS1Tyskdidaktikk 17.51
DIDATYS2Tyskdidaktikk 27.52
Didaktikk i humanistiske fag (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell i humanistiske fag fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAHUM1Fagtekst og skriverettleiing 7.51–21
DIDAHUM2Fagsamtale og munnleg formidling7.51–22
IT-didaktikk (krav 15 SP)
Geografi didaktikk (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i geografi fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAGEO1Geografididaktikk 17.51–21
DIDAGEO2Geografididaktikk 27.51–22
Geografi didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med geografi fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAGEO1Geografididaktikk 17.51–21
DIDAGEO2Geografididaktikk 27.51–22
DIDAGEO3Geografididaktikk 37.51–21
DIDAGEO4Geografididaktikk 47.51–22
Medievitenskap didaktikk (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i medievitenskap fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAMEVI1Mediefagsdidaktikk 17.51–21
DIDAMEVI2Mediefagsdidaktikk 27.51–22
Medievitenskap didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med medievitenskap fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAMEVI1Mediefagsdidaktikk 17.51–21
DIDAMEVI2Mediefagsdidaktikk 27.51–22
DIDAMEVI3Mediefagsdidaktikk 37.51–21
DIDAMEVI4Mediefagsdidaktikk 47.51–22
Samfunnskunnskap didaktikk (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i samfunnskunnskap fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASAK1Samfunnskunnskapsdidaktikk 17.51–21
DIDASAK2Samfunnskunnskapsdidaktikk 27.51–22
Samfunnskunnskap didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med samfunnskunnskap fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASAK1Samfunnskunnskapsdidaktikk 17.51–21
DIDASAK2Samfunnskunnskapsdidaktikk 27.51–22
DIDASAK3Samfunnskunnskapsdidaktikk 37.51–21
DIDASAK4Samfunnskunnskapsdidaktikk 47.51–22
Psykologi didaktikk (krav 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i psykologi fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAPSYK1Fagdidaktikk i psykologi - første semester 7.51–21
DIDAPSYK2Fagdidaktikk i psykologi - andre semester7.51–22
Psykologi didaktikk - ettfagsmodell (krav 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med psykologi fom høsten 18
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAPSYK1BFagdidaktikk i psykologi, fordjupningsemne - første semester151–21
DIDAPSYK2BFagdidaktikk i psykologi, fordjupningsemne - andre semester151–22
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester