Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Medisinstudiet, profesjon, 6 år

Medisin 2015 (krav 360 SP)
Medisin 1. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED2Andre semester medisinstudiet81–21
MEDOD1Første semester medisin- og odontologistudiet171
MEDOD2Andre semester medisin- og odontologistudiet252
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Medisin 2. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED3Tredje semester medisinstudiet273
MED4Fjerde semester medisinstudiet334
Medisin 3. studieår (krav 54 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED5Femte semester medisinstudiet275
MED6Sjette semester medisinstudiet276
Elektivemner (krav 18 SP)
Valperiode 1
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland35–135
ELMED218AInnføring i medisinsk pedagogikk35–135
ELMED219Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin65–135
ELMED220Aktivitet og kost er medisin35–135
ELMED228Pasientsikkerheit og simulering i praksis35–135
ELMED230Musikk og hjernen35–135
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar35–135
ELMED312Legevakt og akutt allmennmedisin35–135
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata35–135
ELMED323Moderne kreftbehandling 35–135
ELMED325Felles praksisemne i aldersmedisin35–135
ELMED328Læring frå COVID-19 pandemien: ei tverrfagleg tilnærming 35–135
ELMED329Økonomistyring i helsesektoren35–135
INTH314Applied economic evaluation in health care35–135
Valperiode 2
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse35–135
ELMED207Maritim Medisin35–135
ELMED212Fjellmedisin35–135
ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar35–135
ELMED218BMedisinsk pedagogisk praksis35–135
ELMED223-AInnovasjon og entreprenørskap35–135
ELMED227Søvnsjukdommar35–135
ELMED232Seksuell helse og mangfald35–135
ELMED301Praktisk oftalmologi35–135
ELMED303Framtidsmedisin 35–135
ELMED304Fordypningskurs i patologi35–135
ELMED308Fordjupingskurs i palliativ medisin35–135
ELMED315Fordjuping i allergologi35–135
ELMED316Førebygging og behandling av ruslidingar 35–135
ELMED318Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling 35–135
ELMED322Abdominal og akutt ultralyd35–135
ELMED326Ernæringsrelaterte genetiske sjukdommer35–135
INTH344Migrasjon og helse35–135
Her kan du velge Vestlandslegen i-Stav. 4. - 6. stud.år
Vel under om ønskjer å gjennomføre 4. til 6. studieår i Stavanger
Studiested Bergen
Deling av kullet etter 3. studieår
Gjelder for kull 2020
Medisin A-kull
Medisin 4. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7Sjuande semester medisinstudiet277
MED8Åttande semester medisinstudiet278
Medisin 5. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED10-2Tiande semester medisinstudiet1910
MED9Niande semester medisinstudiet279
MEDOPPGHovedoppgåve2010
Medisin 6. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED11Ellevte semester medisinstudiet2711
MED12Tolvte semester medisinstudiet2712
Medisin B-kull
Medisin 4. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7Sjuande semester medisinstudiet278
MED8Åttande semester medisinstudiet279
Medisin 5. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED10-2Tiande semester medisinstudiet1911
MED9Niande semester medisinstudiet2710
MEDOPPGHovedoppgåve2011
Medisin 6. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED11Ellevte semester medisinstudiet2712
MED12Tolvte semester medisinstudiet2713
Vestlandslegen Stavanger
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEDSTAV7Sjuande semester Vestlandslegen Stavanger227
MEDSTAV8Åttande semester Vestlandslegen Stavanger248
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester