Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Medsin 2015 (krav 360 SP)
Medisin 1. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED2Andre semester medisinstudiet81–21
MEDOD1Første semester medisin- og odontologistudiet171
MEDOD2Andre semester medisin- og odontologistudiet252
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Medisin 2. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED3Tredje semester medisinstudiet273
MED4Fjerde semester medisinstudiet334
Medisin 3. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED5Femte semester medisinstudiet275
MED6Sjette semester medisinstudiet276
Elektive perioder - valfrie emne. Første fire vekene av vårsemesteret (krav 18 SP)
Dersom du får annen utdanning innpasset i elektive perioder, kan det hende at du får varsel om feil eller mangler i planen uten at dette egentlig er tilfelle. Dersom antall studiepoeng i elektive perioder stemmer med det du til sammen har tatt og fått innpasset frem til nå, kan du se bort fra varselet. Kontakt studieadministrasjonen dersom du er usikker.
Elektiv periode to første ukene i perioden
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse36
ELMED207Maritim Medisin36
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland36
ELMED212Fjellmedisin36
ELMED218Innføring i medisinsk pedagogikk66
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata36
PRMED-INNPVelger innpassing/forhandsgodkjenning06
PRMED-INNP1Velger innpassing/forhandsgodkjenning06
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin66
Elektiv periode to siste vekene i perioda
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED208Abdominal og akutt ultralyd36
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland36
ELMED211Subjektive lidelser i medisinsk praksis36
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten36
ELMED309Epidemiologiske helsedata - teori og praksis36
PRMED-INNPVelger innpassing/forhandsgodkjenning06
PRMED-INNP1Velger innpassing/forhandsgodkjenning06
1. periode MED16 vår 19 (krav 3 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse36
ELMED207Maritim Medisin36
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland36
ELMED212Fjellmedisin36
ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar36
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten36
ELMED218Innføring i medisinsk pedagogikk66
ELMED219Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin66
ELMED222Psykiatrihistorie36
ELMED223Innovasjon og entreprenørskap66
ELMED224Biomedisinsk ernæringsfysiologi66
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata36
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin66
2. periode MED16 vår 19 (krav 3 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland36
ELMED211Subjektive lidelser i medisinsk praksis36
ELMED220Aktivitet er medisin36
ELMED225Infeksjonsmedisinens historie 36
ELMED226Høyde- og dykkemedisin36
ELMED309Epidemiologiske helsedata - teori og praksis36
Kullet deles til A og B kull
Vegval vert tatt i 3. studieår
Medisin A-kull
Medisin 4. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7Sjuande semester medisinstudiet277
MED8Åttande semester medisinstudiet278
Elektive perioder 4. studiår A kull
Dersom du får annen utdanning innpasset i elektive perioder, kan det hende at du får varsel om feil eller mangler i planen uten at dette egentlig er tilfelle. Dersom antall studiepoeng i elektive perioder stemmer med det du til sammen har tatt og fått innpasset frem til nå, kan du se bort fra varselet. Kontakt Informasjonssenteret dersom du er usikker.
1. periode MED15A vår 19 (krav 3 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse38–108
ELMED207Maritim Medisin38–108
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland38–108
ELMED212Fjellmedisin38–108
ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar38–108
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten38–108
ELMED218Innføring i medisinsk pedagogikk68–108
ELMED219Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin68–108
ELMED222Psykiatrihistorie38–108
ELMED223Innovasjon og entreprenørskap68–108
ELMED224Biomedisinsk ernæringsfysiologi68–108
ELMED304Fordypningskurs i patologi38–108
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar38–108
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata38–108
ELMED317Fordjupingskurs i endokrinologi38–108
ELMED318Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling 38–108
ELMED323Moderne diagnostikk og behandling av kreftsykdommer38–108
INTH314Applied economic evaluation in health care38–108
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin68–108
2. periode MED15A vår 19 (krav 3 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland38–108
ELMED211Subjektive lidelser i medisinsk praksis38–108
ELMED220Aktivitet er medisin38–108
ELMED225Infeksjonsmedisinens historie 38–108
ELMED226Høyde- og dykkemedisin38–108
ELMED301Praktisk oftalmologi38–108
ELMED303Framtidsmedisin 38–108
ELMED309Epidemiologiske helsedata - teori og praksis38–108
ELMED310Equity and fairness in health - an applied approach38–108
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar38–108
ELMED315Fordjuping i allergologi38–108
ELMED316Førebygging og behandling av rusproblem i allmennpraksis38–108
ELMED322Abdominal og akutt ultralyd38–108
INTH344Migrasjon og helse38–108
Medisin 5. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED10Tiande semester medisinstudiet1310
MED9Niande semester medisinstudiet279
MEDOPPGHovedoppgåve2010
Medisin 6. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED11Ellevte semester medisinstudiet2711
MED12Tolvte semester medisinstudiet2712
Medisin B-kull
Medisin 4. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7Sjuande semester medisinstudiet278
MED8Åttande semester medisinstudiet279
Elektive perioder 4. studiår B kull
Dersom du får annen utdanning innpasset i elektive perioder, kan det hende at du får varsel om feil eller mangler i planen uten at dette egentlig er tilfelle. Dersom antall studiepoeng i elektive perioder stemmer med det du til sammen har tatt og fått innpasset frem til nå, kan du se bort fra varselet. Kontakt Informasjonssenteret dersom du er usikker.
1. periode MED15B vår 19 (krav 3 SP)
Før opp 4 emner i ei prioritert rekkefølge
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse38–108
ELMED207Maritim Medisin38–108
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland38–108
ELMED212Fjellmedisin38–108
ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar38–108
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten38–108
ELMED218Innføring i medisinsk pedagogikk68–108
ELMED219Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin68–108
ELMED222Psykiatrihistorie38–108
ELMED223Innovasjon og entreprenørskap68–108
ELMED224Biomedisinsk ernæringsfysiologi68–108
ELMED304Fordypningskurs i patologi38–108
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar38–108
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodeller med Stata38–108
ELMED317Fordjupingskurs i endokrinologi38–108
ELMED318Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling 38–108
ELMED323Moderne diagnostikk og behandling av kreftsykdommer38–108
INTH314Applied economic evaluation in health care38–108
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin68–108
2. periode MED15B vår 19 (krav 3 SP)
Før opp 4 emner i en prioritert rekkefølge
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland38–108
ELMED211Subjektive lidelser i medisinsk praksis38–108
ELMED220Aktivitet er medisin38–108
ELMED225Infeksjonsmedisinens historie 38–108
ELMED226Høyde- og dykkemedisin38–108
ELMED303Framtidsmedisin 38–108
ELMED309Epidemiologiske helsedata - teori og praksis38–108
ELMED310Equity and fairness in health - an applied approach38–108
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar38–108
ELMED316Førebygging og behandling av rusproblem i allmennpraksis38–108
ELMED322Abdominal og akutt ultralyd38–108
INTH344Migrasjon og helse38–108
Medisin 5. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED10Tiande semester medisinstudiet1311
MED9Niande semester medisinstudiet2710
MEDOPPGHovedoppgåve2011
Medisin 6. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED11Ellevte semester medisinstudiet2712
MED12Tolvte semester medisinstudiet2713
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester