Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Medisinstudiet, profesjon, 6 år

Medsin 2015
Medisin 1. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED2Andre semester medisinstudiet81–21
MEDOD1Første semester medisin- og odontologistudiet171
MEDOD2Andre semester medisin- og odontologistudiet252
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Medisin 2. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED3Tredje semester medisinstudiet273
MED4Fjerde semester medisinstudiet334
Medisin 3. studieår (krav 54 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED5Femte semester medisinstudiet275
MED6Sjette semester medisinstudiet276
Elektivemner (krav 18 SP)
1.ELEKTPER
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED301Praktisk oftalmologi35–135
ELMED304Fordypningskurs i patologi35–135
ELMED308Fordjupingskurs i palliativ medisin35–135
ELMED311Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjonar35–135
ELMED315Fordjuping i allergologi35–135
ELMED318Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling 35–135
ELMED322Abdominal og akutt ultralyd35–135
ELMED326Ernæringsrelaterte genetiske sjukdommer35–135
2.ELEKTPER
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse35–135
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland35–135
ELMED212Fjellmedisin35–135
ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar35–135
ELMED223-AInnovasjon og entreprenørskap35–135
ELMED229Medisinsk fredsarbeid35–135
ELMED232Seksuell helse og mangfald35–135
ELMED303Framtidsmedisin 35–135
INTH344Migrasjon og helse35–135
Her kan du søke om plass på Vestlandslegen-Stavanger 4. til 6. stud.år
Ønsker å gjennomføre 4. til 6. studieår i Stavanger
Studiested Bergen
Deling av kullet etter 3. studieår
Medisin A-kull
Medisin 4. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7Sjuande semester medisinstudiet277
MED8Åttande semester medisinstudiet278
Medisin 5. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED10Tiande semester medisinstudiet1310
MED9Niande semester medisinstudiet279
MEDOPPGHovedoppgåve2010
Medisin 6. studieår A-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED11Ellevte semester medisinstudiet2711
MED12Tolvte semester medisinstudiet2712
Medisin B-kull
Medisin 4. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7Sjuande semester medisinstudiet278
MED8Åttande semester medisinstudiet279
Medisin 5. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED10Tiande semester medisinstudiet1311
MED9Niande semester medisinstudiet2710
MEDOPPGHovedoppgåve2011
Medisin 6. studieår B-kull
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED11Ellevte semester medisinstudiet2712
MED12Tolvte semester medisinstudiet2713
Vestlandslegen Stavanger
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester