Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samfunnsøkonomi, profesjon, 5 år

Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi (krav 300 SP)
Obligatoriske emner i profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi (krav 170 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON100Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi101
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori102
ECON130Makroøkonomi102
ECON210Velferd og økonomisk politikk103
ECON230Internasjonal makroøkonomi103
ECON240Statistikk og økonometri102
ECON243Videregående matematikk og optimering103
ECON290Bacheloroppgave106
ECON310Mikroøkonomisk analyse105
ECON330Makroøkonomisk analyse107
ECON340Økonometri I105
ECON380Forberedelsesemne for masteroppgåva109
ECON391Masteroppgåve3010
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101
MAT111Grunnkurs i matematikk I101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Valgemner samfunnsøkonomi bachelornivå (30 sp) (krav 30 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON115Utviklingsøkonomi I101–6
ECON116Miljø- og ressursøkonomi 101–6
ECON121Helseøkonomi101–6
ECON122Incentiver, politikk og åtferd51–6
ECON127Innføring i spel og strategiar51–6
ECON150Marknad og moral101–6
ECON217Challenges of Global Poverty 103–6
ECON218Næringsstruktur og internasjonal handel103–6
ECON220Velferdsstatens økonomi103–6
ECON225Politisk økonomi - økonomiske perspektiver103–6
ECON229Arbeidsmarknadsøkonomi103–6
ECON260Næringsøkonomi og konkurransepolitikk103–6
ECON261Investering og finansiering I103–6
ECON263Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar103–6
ECON264Financial Technology103–6
Valgemner samfunnsøkonomi masternivå (70 sp) (krav 70 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON315Utviklingsøkonomi II105–9
ECON316AMiljøøkonomi55–9
ECON316BRessursøkonomi55–9
ECON321AHelseøkonomi55–9
ECON324Public Economics105–9
ECON336Befolkningsutvikling, økonomisk vekst og trygdesystemet55–9
ECON341Økonometri II105–9
ECON342Nytte-kostnadsanalyse105–9
ECON343Empirisk forskingsdesign105–9
ECON350Samfunnsøkonomisk idéhistorie105–9
ECON360Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt105–9
ECON362ADigital Economics55–9
ECON364Corporate Finance105–9
ECON370Eksperimentell økonomi105–9
ECON381Praksisbasert prosjektarbeid207
30 valgfrie studiepoeng (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng i løpet av 4. til 6. semester, eventuelt eit utanlandsopphald i 4.semester
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester