Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samfunnsøkonomi, profesjon, 5 år

Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi (krav 300 SP)
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemner (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON100Innføring i samfunnsøkonomi101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101
MAT111Grunnkurs i matematikk I101
Spesialisering (krav 240 SP)
Obligatoriske emner i profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi (krav 150 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori102
ECON130Makroøkonomi102
ECON210Velferd og økonomisk politikk103
ECON230Internasjonal makroøkonomi105
ECON240Statistikk og økonometri102
ECON243Videregående matematikk og optimering103
ECON244Anvendt økonometri103
ECON310Mikroøkonomisk analyse105
ECON330Makroøkonomisk analyse107
ECON340Økonometri I105
ECON380Forberedelsesemne for masteroppgåva109
ECON391Masteroppgåve3010
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON290ABacheloroppgave med rettleiing106
ECON290BBacheloroppgave utan rettleiing106
Valgemner samfunnsøkonomi bachelornivå
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
DATA110Innføring i programmering103–6
ECON217Challenges of Global Poverty 103–6
ECON218Næringsstruktur og internasjonal handel103–6
ECON220Velferdsstatens økonomi103–6
ECON222Økonometri og økonomisk historie103–6
ECON225Politisk økonomi - økonomiske perspektiver103–6
ECON229Arbeidsmarknadsøkonomi103–6
ECON260Næringsøkonomi og konkurransepolitikk103–6
ECON261Investering og finansiering I103–6
ECON263Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar103–6
ITØK264Financial Technology103–6
Valgemner samfunnsøkonomi masternivå (70 sp) (krav 70 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON315Utviklingsøkonomi II105–9
ECON316AMiljøøkonomi55–9
ECON316BRessursøkonomi55–9
ECON321AHelseøkonomi55–9
ECON321BUtdanningsøkonomi5-
ECON324Public Economics105–9
ECON327Spillteori103–8
ECON336Befolkningsutvikling, økonomisk vekst og trygdesystemet55–9
ECON341Økonometri II105–9
ECON342Nytte-kostnadsanalyse105–9
ECON350Samfunnsøkonomisk idéhistorie105–9
ECON360Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt105–9
ECON362ADigital Economics55–9
ECON364Corporate Finance105–9
ECON370Eksperimentell økonomi105–9
ECON381Praksisbasert prosjektarbeid207
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett semester
30 valgfrie studiepoeng (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng i løpet av 4. til 6. semester, eventuelt eit utanlandsopphald i 4.semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester