Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Psykologi, profesjon, 6 år

Psykologstudiet 6 årig integrert løp (krav 360 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Psykologstudiet 2 første studieår (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PROPSY100Psykologiens historie51
PROPSY301BProfesjonsforberedelse 2 - Helse, samfunn og psykologrolle52
PROPSY301CProfesjonsforberedelse 3 - Kommunikasjon og profesjonsutøvelse53
PROPSY302Utviklingspsykologi153
PROPSY303Biologisk psykologi154
PROPSY304Kognitiv nevrovitenskap 154
PROPSYMETMetode II - Kvantitativ og kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap103
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101
PSYK113Innføring i metode51
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi152
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen102
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell102
Kullet deles til høst- og vårkull
Veivalg foretas i 3. studieår
Psykologstudiet 4 siste år - start høst (krav 240 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PROPSY305Kognitiv psykologi155
PROPSY306Klinisk nevropsykologi 155
PROPSY307Skole- og opplæringspsykologi 156
PROPSY308Personlighetspsykologi 156
PROPSY309Sosialpsykologi157
PROPSY310Kultur, helse og utvikling157
PROPSY311APsykologisk kartlegging68
PROPSY311BPsykologisk behandling148
PROPSY311CPsykologen som leiar48
PROPSY312APsykologisk behandling II149
PROPSY312BPsykologisk behandling III59
PROPSY312CVitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis59
PROPSY313Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder 910
PROPSY314Intern klinisk-psykologisk opplæring188–108
PROPSY315Samfunnspsykologi1510
PROPSY316Ekstern fordypningspraksis 3011
PROPSY317Hovudoppgåve psykologprogrammet3012
Psykologstudiet 4 siste år - start vår (krav 240 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PROPSY305Kognitiv psykologi156
PROPSY306Klinisk nevropsykologi 156
PROPSY307Skole- og opplæringspsykologi 157
PROPSY308Personlighetspsykologi 157
PROPSY309Sosialpsykologi158
PROPSY310Kultur, helse og utvikling158
PROPSY311APsykologisk kartlegging69
PROPSY311BPsykologisk behandling149
PROPSY311CPsykologen som leiar49
PROPSY312APsykologisk behandling II1410
PROPSY312BPsykologisk behandling III510
PROPSY312CVitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis510
PROPSY313Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder 911
PROPSY314Intern klinisk-psykologisk opplæring189–119
PROPSY315Samfunnspsykologi1511
PROPSY316Ekstern fordypningspraksis 3012
PROPSY317Hovudoppgåve psykologprogrammet3013
Psykologstudiet valgsemester for vårkull
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester