Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Psykologi, profesjon, 6-6,5 år

Psykologstudiet 6 årig integrert løp (krav 360 SP)
Psykologstudiets 2 første år (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PRPSYK100Psykologiens og psykologprofesjonen si historie51
PRPSYK301AProfesjonsførebuande I Psykisk helse, behandling og fagetikk101
PRPSYK301BProfesjonsførebuande 2 - Helse, samfunn og psykologrolle51
PRPSYK301CProfesjonsforberedelse 3 - Kommunikasjon og relasjonskompetanse52
PRPSYK302Utviklingspsykologi153
PRPSYK303Biologisk psykologi154
PRPSYK304Kognitiv nevrovitenskap 154
PRPSYKMET1Kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap53
PRPSYKMET2Kvantitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap53
PRPSYKVITPsykologiens vitskapsteori og forskingsmetodar53
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi152
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen102
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell102
Kullet deles til høst- og vårkull
Psykologstudiet 4 siste år - start høst (krav 240 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PRPSYK305Kognitiv psykologi155
PRPSYK306Klinisk nevropsykologi155
PRPSYK307Skule- og opplæringspsykologi156
PRPSYK308Personlighetspsykologi 156
PRPSYK309Sosialpsykologi157
PRPSYK310Kultur, helse og utvikling157
PRPSYK311APsykologisk kartlegging68
PRPSYK311BPsykologisk behandling148
PRPSYK311CPsykologen som leiar48
PRPSYK312APsykologisk behandling II129
PRPSYK312BPsykologisk behandling III59
PRPSYK312CVitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis59
PRPSYK313Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilete710
PRPSYK314Intern klinisk opplæring228–108
PRPSYK315Samfunnspsykologi1510
PRPSYK316Ekstern fordjupingspraksis3011
PRPSYK317Hovudoppgåve3012
Psykologstudiet 4 siste år - start vår (krav 240 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PRPSYK305Kognitiv psykologi156
PRPSYK306Klinisk nevropsykologi156
PRPSYK307Skule- og opplæringspsykologi157
PRPSYK308Personlighetspsykologi 157
PRPSYK309Sosialpsykologi158
PRPSYK310Kultur, helse og utvikling158
PRPSYK311APsykologisk kartlegging69
PRPSYK311BPsykologisk behandling149
PRPSYK311CPsykologen som leiar49
PRPSYK312APsykologisk behandling II1210
PRPSYK312BPsykologisk behandling III510
PRPSYK312CVitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis510
PRPSYK313Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilete711
PRPSYK314Intern klinisk opplæring229–119
PRPSYK315Samfunnspsykologi1511
PRPSYK316Ekstern fordjupingspraksis3012
PRPSYK317Hovudoppgåve3013
Psykologstudiet valgsemester for vårkull
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester