Hjem

Utdanning

Master

Spesialistutdanning i odontologi

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Presentasjon

Mål og innhald

Mål:

Spesialistprogrammet har ved sin tverrfaglige, men og fagspesifikke, tilnærming til hensikt å forsterke og utdype kandidatenes teoretiske og kliniske kompetanse ut over grunnutdanningen (integrert master i odontologi) innen den enkelte fagseksjon det spesialiseres i. Programmet er forankret i et nasjonalpolitisk satsningsområde om kompetanseheving i de odontologiske fag.

Innhold:

Hver fagseksjon har utarbeidet sin egen studieplan der noen av kursene i Core Curriculum er felles for spesialistutdanningen ved alle fagseksjonene. Dette skaper en tverrfaglig kunnskapsutveksling og helhetlig tilnærming til hver spesialitet. De ulike fagseksjonene er:

 • Endodonti
 • Kjeveortopedi
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Pedodonti
 • Periodonti
 • Protetikk
 • Kjeve- og ansiktsradiologi

Programmene har en normert studietid på 3 år (180 studiepoeng), der hvert studieår er delt inn i to semestre. Unntak fra dette er oral kirurgi og oral medisin som har en normert studietid på 5 år (300 studiepoeng). Utdanningen er delt inn i fire deler:

 • teoretiske og kliniske kurs organisert av instituttet
 • teoretiske og kliniske kurs organisert av den enkelte fagseksjonen
 • klinisk tjeneste
 • spesial-/ spesialistarb

Studiestart - semester

Høst

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidatene skal etter avsluttet studieprogram ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og ferdigheter:

 • Fungere som konsulent- og rådgiver
 • Undervise studenter og annet helsepersonell både når det gjelder individrettede og systemrettede tiltakKunne planlegge og gjennomføre undervisning og bidra til etterutdanning innen fagdisiplinen.
 • Delta i faglig utvikling og forskning
 • Vurdere faglitteratur kritisk og ta i bruk resultat fra vitenskapelig arbeid i egen praksis
 • Kunne formidle vitenskapelige resultater og utføre eget forskningsarbeid
 • Fungere som kontakt mellom universitetsmiljøene og helsetjenesten

Generell kompetanse:

 • Vise en etisk reflektert holdning til kunnskapsutvikling, forskningsprosesser og klinisk arbeid

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år

Du søker opptak elektronisk og registrerer søknad og all relevant dokumentasjon i Søknadsweb. Ufullstendige søknader og søknader sendt inn på annen måte vil ikke bli vurdert. Fagområdene ber om at det kunne søkes om opptak til ett fagfelt.

Dokumentasjonsfrist er lik søknadsfrist. Denne er vanligvis i midten av september det året det lyses ut opptak.

Studiestart - semester

Høst

Oppbygging

Spesialistutdanning i odontologi
Spesialistutdanning i odontologi
Spesialistutdanning i endodonti (krav 180 SP)
Core Curriculum - Endodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–61
Obligatoriske støttekurs - Endodonti
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-MICR/06Mikrobiologi, immunologi og virologi81–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for den odontologiske viderutdanninga41–61
Klinisk praksis og seminar - Endodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 3. semester på spes. utd.153
ODO-KP-SEM4AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 4. semester på spes. utd.224
ODO-KP-SEM5AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6ASpesialisteksamen i endodonti306
Spesialistutdanning i Kjeve- og ansiktsradiologi
Core Curriculum - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for den odontologiske viderutdanninga41–61
Klinisk praksis og seminar - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 3. semester på spes.utd263
ODO-KP-SEM4FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 4. semester på spes.utd224
ODO-KP-SEM5FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 5. semester på spes.utd305
ODO-KP-SEM6FSpesialisteksamen i kjeve- og ansiktsradiologi306
Spesialistutdanning i kjeveortopedi
Core Curriculum - Kjeveortopedi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Kjeveortopedi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-BIOMA/06Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga31–61
ODO-GEN/06Genetikk for den odontologiske spesialistutdanningen21–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-STAT2/06Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning31–61
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-EMBR/06Embryologi for den odontologiske vidareutdanninga21–61
Klinisk praksis og seminar - Kjeveortopedi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1EKlinisk praksis og seminar 1.-4. semester på spes. utd. Kjeveortopedi711–41
ODO-KP-SEM5EKlinisk praksis og seminar Kjeveortopedi, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6ESpesialisteksamen i kjeveortopedi306
Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin
Core Curriculum - Oral kirurgi og oral medisin
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–101
MED7-ØNHSjuande semester medisinstudiet øre/nese/hals41–101
ODBIO901Oral biologi41–101
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–101
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–101
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–101
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–101
ODO-MICR/06Mikrobiologi, immunologi og virologi81–101
ODO-ORPAT/06Oral patologi for den odontologiske viderutdanninga41–101
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–101
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–101
Klinisk praksis og seminar - Oral kirurig og oral medisin
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM1DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 10. semester på spes. utd.3010
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 3. semester på spes. utd.133
ODO-KP-SEM4DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 4. semester på spes. utd.94
ODO-KP-SEM5DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 6. semester på spes. utd.306
ODO-KP-SEM7DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 7. semester på spes. utd.307
ODO-KP-SEM8DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 8. semester på spes. utd.308
ODO-KP-SEM9DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 9. semester på spes. utd.309
Spesialistutdanning i periodonti
Core Curriculum - Periodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Periodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-GEN/06Genetikk for den odontologiske spesialistutdanningen21–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-MICR/06Mikrobiologi, immunologi og virologi81–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for den odontologiske viderutdanninga41–61
ODO-STAT2/06Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning31–61
Klinisk praksis og seminar - Periodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3BKlinisk praksis og seminar Periodonti, 3. semester på spes. utd.153
ODO-KP-SEM4BKlinisk praksis og seminar Periodonti, 4. semester på spes. utd.154
ODO-KP-SEM5BKlinisk praksis og seminar Periodonti, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6BSpesialisteksamen i periodonti306
Spesialistutdanning i pedodontics (krav 180 SP)
Core Curriculum - Pedodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for den odontologiske viderutdanninga41–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Klinisk praksis og seminar - Pedodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3GKlinisk praksis og seminar pedodonti 3. semester på spes.utd283
ODO-KP-SEM4GKlinisk praksis og seminar pedodonti 4. semester på spes.utd264
ODO-KP-SEM5GKlinisk praksis og seminar pedodonti 5. semester på spes.utd305
ODO-KP-SEM6GSpesialisteksamen i pedodonti306
Spesialistutdanning i protetikk (krav 180 SP)
Core Curriculum - Protetikk
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–61
Obligatoriske støttekurs - Protetikk
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-BIOMA/06Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga31–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-MICR/06Mikrobiologi, immunologi og virologi81–61
Klinisk praksis og seminar - Protetikk
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3CKlinisk praksis og seminar Protetikk, 3. semester på spes. utd.163
ODO-KP-SEM4CKlinisk praksis og seminar Protetikk, 4. semester på spes. utd.244
ODO-KP-SEM5CKlinisk praksis og seminar Protetikk, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6CSpesialisteksamen i oral protetikk306
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

spes-odo_2.jpg

Tannleger i aksjon
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen