Hjem
Utdanning

Omfang og studiepoeng

180 studiepoeng

Fulltid/deltid

3-årig fulltidsstudium dvs. 36 timer pr. uke i 40 uker. En tidsramme på inntil seks år kan godkjennes.

Mål og innhald

Mål:

 • Kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Konsulentvirksomhet i forbindelse med røntgendiagnostisk virksomhet

b) Undersøkelse av særlig kompliserte eller uvanlig kasus

c) Medvirkning i etterutdanning av tannleger

 • Bidra til å dekke behovet for kvalifisert personell til klinisk undervisning og forskning

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Kunne bruke avanserte radiologiske bilde-modaliteter optimalt ved diagnostikk av pasienter med odontologiske problemstillinger, dvs. tilstander i tenner, kjever og tilgrensende strukturer
 • Kjenne godt til validitetstesting av diagnostiske, radiologiske metoder
 • Kjenne godt til ioniserende stråling og strålebelastningen ved radiologiske undersøkelser av kjever og ansiktsskjelett med bløtvev
 • Kunne samarbeide med spesialister i medisinsk radiologi
 • Kunne samarbeide med allmenntannleger og spesialister i ulike disipliner om pasienter som krever interdisiplinær kompetanse
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i radiologi

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • Det er totalt 1 studieplass ved spesialistutdanningen i kjeve-og ansiktsradiologi.
 • Det ble lyst ut opptak til spesialistutdanningen sommeren/høsten 2023 med studiestart høsten 2024.
 • En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 • Opptaket åpnet 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no

Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2023.

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning:

 • Core Curriculum (21 sp)

a) Introduksjonsuke: 20 timer

b) INTH302: Epidemiologi, 6 sp

c) ODO-STAT1/06: Statistikk 1, 6 sp

d) ODO-FORSK/06: Forskningsmetode, 5 sp

e) ODBIO901: Oral biologi, 4 sp

 • Obligatoriske støttefag ( 16 sp)

a) ODO-MACR/06: Hodets og halsens makroskopiske antatomi og embryologi, 4 sp

b) ODO-GENPA/06: Generell patologi, 4 sp

c) ODO-ORPAT/06: Oral patologi, 4 sp

d) MED7-ØNH: 7. semester medisinstudiet øre/nese/hals, 4 sp

 • Litteraturstudier

Klinisk utdanning (143 sp) :

 • Lærertjeneste i kjeve- og ansiktsradiologi, alle nivå av grunnutdanningen
 • Pasientutredning under veiledning gjennom alle tre år, minimum 2000 timer. Læringsmappen skal inneholde diagnostisk utredning av 600 pasienter. Vurderingsmappen skal inneholde min 75 pasienter utredet med avanserte radiologiske modaliteter og 15 med projeksjonsradiografisk undersøkelse av kjeve- og ansiktsskjelettet:

a) ODO-KP-SEM1: 1. semester spes. utd., 19 sp

b) ODO-KP-SEM2: 2. semester spes. utd., 17 sp

c) ODO-KP-SEM3F: 3. semester, kjeve- og ansiktsradiologi, 26 sp

d) ODO-KP-SEM4F: 4. semester, kjeve- og ansiktsradiologi, 22 sp

e) ODO-KP-SE05F: 5. semester, kjeve- og ansiktsradiologi, 29 sp

f) ODO-KP-SEM6F: 6. semester, kjeve- og ansiktsradiologi, avsluttende spesialisteksamen, 30 sp

Skriftlig oppgave/ spesialistoppgave

Avsluttende eksamen

Spesialisering

Klinisk spesialistutdanning i kjeve- og ansiktsradiologi

Tilrådde valemne

Valgfrie støttefag, fastsatt av fagområdet

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86