Hjem
Utdanning
Studieretning

Klinisk spesialutdanning i kariologi

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Hovedmålet for spesialutdanningen er å gi kandidatene en bredt anlagt kompetanse slik at de er i stand til å planlegge og behandle pasienter med ulike kariologiske behandlingsbehov og basere sine behandlingsstrategier på en vitenskapelig og biologisk plattform. Den kliniske virskomheten skal ikke bygge på tilfeldige, ikke-vitenskapelige prosedyrer, men så langt det er dekning for det det, på kontrollerte kliniske studier. Grundig kunnskap om biologiske effekter av ulike behandlingsformer basert blant annet på omfattende litteraturstudier, er en viktig og nødvendig forutsetning for å kunne utføre en adekvat behandlingsplanlegging og gjennomføre eventuell terapi. For å kunne tilegne seg en slik kompetanse, må kandidatene har innsikt i vitenskapelig litteratur og kjennskap til ulike, sentrale forskningsmetoder.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Spesialutdanningen i kariologi skal kvalifisere kandidatene til følgende oppgaver/ ferdigheter:

 • Planlegge og behandle særlig kompliserte og uvanlige kariologiske kasus med vektlegging av helheten og ha god kunnskap til tilgrensende emner, inkludert evaluering av utført terapi
 • Konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med kariologisk tannbehandling
 • Samarbeid med andre tannleger og annet (tann-)helsepersonell
 • Medvirkning i grunn-, etter- og spesialutdanning av tannleger og hjelpepersonell
 • Medvirkning i (klinisk) forskning innen kariologi
 • Annen formidlingsvirksomhet innen kariologi
 • Utdanningen skal danne et utgangspunkt for livslang læring innen emnet.

For å kunne utføre disse oppgavene, må den som har gjennomgått sentralisert eller desentralisert spesialutdanning i kariologi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen være i stand til å:

- Selvstendig og rutinert kunne utføre undersøkelse, diagnostikk, terapiplanlegging inkl. sekvens, behandling og progsnosebedømming og profylakse av ulike kompliserte og uvanlige kariologiske tilfeller

- Erverve seg spesiell kompetanse på områder innen de nedenfor nevnte fagdisipliner som er særlig relevante for vurdering av kariologiske problemstillinger:

 • Oral radiologi
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Endodontisk diagnostikk og behandling
 • Periodontal diagnostikk og behandling
 • Protetisk diagnostikk og behandling
 • Profylakse
 • Gerodontologi
 • Pedodonti
 • Odontofobi

- Tilegne seg teoretisk kunnskap om eller ha hospitert ved relevant fagområder som:

 • Allmennmedisinske tilstander med mulige orale manifestasjoner
 • Kjeveortopedisk behandling - indikasjoner

- Erverve seg kunnskaper om:

 • Samarbeid innenfor og utenfor tannhelsesystemet, inklusive øvrig helse-, sykehus- og sykehjemstjeneste.
 • Samarbeid og samordning kreves med hele tannhelseteamet og dets ulike aktører.
 • Å kunne gi oppmerksomhet til å kunne drive konsulentvirksomhet i forhold til allmennpraktiserende tannleger og tannpleiere og kunne samarbeide med andre odontologiske spesialister.

Korleis søke

Opptakskrav

- Odontologisk grunnutdanning med norsk autorisasjon som tannlege

- Minst 2 års praksis som allmennpraktiserende tannlege i full stilling

Ved vurdering av søkere, legges det vekt på kvalifiserende utdanning ut over grunnutdanning, klinisk praksis (allsidighet og varighet), vitenskapelig produksjon og annen faglig virksomhet.

Opptaket lyses kun ut internt ved Instiutt for klinisk odontologi der utdanningen er å se på som et rekrutteringstiltak til IKO for å sikre spesialkompetanse innen fagområdet kariologi til vitenskapelig ansatte og ansatte i overtannlegestilling.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen