Hjem
Utdanning
Specialisation

Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Mål og innhald

Mål:

 • Kvalifisere kandidatene for spesialistkompetanse i oral kirurgi og oral medisin i henhold til regler godkjent av Helsedirektoratet
 • Bidra til å dekke behovet for spesialister i helsetjenesten, undervisning og forskning

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsmål:

Kandidaten skal etter gjennomført studium ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter ut over odontologisk grunnivå i:

1) Utredning og diagnostikk samt kirurgisk og medisinsk behandling i rehabilitering av pasienter med sykdommer, skader, smerter og misdannelser i tenner, munnhule, kjever og tilgrensende områder i ansiktet.

2) Kunne samarbeide med allmenntannleger, allmennleger og andre odontologiske og medisinske spesialister om behandling av pasienter som krever spesiell kompetanse

3) Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i oral kirurgi og oral medisin

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år på inntil ett år med bakgrunn i relevant forskningsarbeid.

Opptaksprosessen:

 • Det er per i dag totalt 6 studieplasser ved spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin.
 • Det ble lyst ut opptak til spesialistutdanningen sommeren/høsten 2019 med studiestart høsten 2020.
 • En kunne søkt opptak via Søknadsweb . Relevant dokumentasjon skulle vært lagt ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Opptaket åpnet 13. juni 2019, og søknads- og dokumentasjonsfrist var 10. september 2019.
 • Søkerne rangeres etter følgende http://vedlegg.uib.no/?id=d503f6a444d6c6502e5ab7126c9d43ee rangeringsinstrukser .
 • Det var en forutsetning at søkere til spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin også søkte om ansettelse som spesialistkandidat for hele studieperioden, se http://vedlegg.uib.no/?id=e85acac11285f65ef60f8cb0ce3b6c8a stillingsutlysning . Dette skulle vært gjort i samme søknadsprosess som til selve studiet. Det skulle fremgå i et eget motivasjons- og søknadsbrev at man samtidig søker på stillingen som spesialistkandidat. Brevet skulle vært lagt ved som en pdf-fil til søknaden i Søknadsweb. Ved et evt. tilbud om opptak, vil søker få et eget brev fra Det medisinske fakultet om ansettelsesprosessen.
 • Dersom du har inngått annen avtale om lønn fra samarbeidende institusjon (eks. ROK), trengte du ikke søke om stilling som spesialistkandidat ved IKO.
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2020.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen