Hjem
Utdanning
Studieretning

Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Mål:

 • Kvalifisere kandidatene for spesialistkompetanse i oral kirurgi og oral medisin i henhold til regler godkjent av Helsedirektoratet
 • Bidra til å dekke behovet for spesialister i helsetjenesten, undervisning og forskning

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsmål:

Kandidaten skal etter gjennomført studium ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter ut over odontologisk grunnivå i:

1) Utredning og diagnostikk samt kirurgisk og medisinsk behandling i rehabilitering av pasienter med sykdommer, skader, smerter og misdannelser i tenner, munnhule, kjever og tilgrensende områder i ansiktet.

2) Kunne samarbeide med allmenntannleger, allmennleger og andre odontologiske og medisinske spesialister om behandling av pasienter som krever spesiell kompetanse

3) Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i oral kirurgi og oral medisin

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år på inntil ett år med bakgrunn i relevant forskningsarbeid.

Opptaksprosessen:

 • Det er per i dag totalt 1-2 studieplasser ved spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin med studieoppstart høsten 2024.
 • Det blir lyst ut opptak til spesialistutdanningen etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.

En søker opptak via Søknadsweb . Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 • Opptaket åpner 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no
 • Det er en forutsetning at søkere til spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin også søker om ansettelse som spesialistkandidat for hele studieperioden, se stillingsutlysning. Dette må bli gjort i samme søknadsprosess som til selve studiet. Det skal fremgå i et eget motivasjons- og søknadsbrev at man samtidig søker på stillingen som spesialistkandidat. Brevet skal være lagt ved som en pdf-fil til søknaden i Søknadsweb. Ved et evt. tilbud om opptak, vil søker få et eget brev fra Det medisinske fakultet om ansettelsesprosessen.
 • Dersom du har inngått annen avtale om lønn fra samarbeidende institusjon (eks. ROK) trenger du ikke å søke om stilling som spesialistkandidat ved IKO
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2023

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen