Hjem
Utdanning

Omfang og studiepoeng

300 studiepoeng (5 år)

Fulltid/deltid

5-årig fulltidsstudium, dvs. 36 timer pr. uke pr år (47 uker studietid pr år). Utdanningen kan gjennomføres over et lengre tidsrom, men skal normalt være avsluttet i løpet av åtte år.

Mål og innhald

Mål:

 • Kvalifisere kandidatene for spesialistkompetanse i oral kirurgi og oral medisin i henhold til regler godkjent av Helsedirektoratet
 • Bidra til å dekke behovet for spesialister i helsetjenesten, undervisning og forskning

Læringsutbyte

Læringsmål:

Kandidaten skal etter gjennomført studium ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter ut over odontologisk grunnivå i:

1) Utredning og diagnostikk samt kirurgisk og medisinsk behandling i rehabilitering av pasienter med sykdommer, skader, smerter og misdannelser i tenner, munnhule, kjever og tilgrensende områder i ansiktet.

2) Kunne samarbeide med allmenntannleger, allmennleger og andre odontologiske og medisinske spesialister om behandling av pasienter som krever spesiell kompetanse

3) Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i oral kirurgi og oral medisin

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år på inntil ett år med bakgrunn i relevant forskningsarbeid.

Opptaksprosessen:

 • Det er per i dag totalt 1-2 studieplasser ved spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin med studieoppstart høsten 2024.
 • Det blir lyst ut opptak til spesialistutdanningen etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.

En søker opptak via Søknadsweb . Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 • Opptaket åpner 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no
 • Det er en forutsetning at søkere til spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin også søker om ansettelse som spesialistkandidat for hele studieperioden, se stillingsutlysning. Dette må bli gjort i samme søknadsprosess som til selve studiet. Det skal fremgå i et eget motivasjons- og søknadsbrev at man samtidig søker på stillingen som spesialistkandidat. Brevet skal være lagt ved som en pdf-fil til søknaden i Søknadsweb. Ved et evt. tilbud om opptak, vil søker få et eget brev fra Det medisinske fakultet om ansettelsesprosessen.
 • Dersom du har inngått annen avtale om lønn fra samarbeidende institusjon (eks. ROK) trenger du ikke å søke om stilling som spesialistkandidat ved IKO
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2023

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning:

 • Core Curriculum (53 sp)

a) Introduksjonsuke: 20 timer

b) ODO-MACR/06: Hodets og halsens makroskopiske antatomi og embryologi, 4 sp

c) ODO-MICR/06: Mikrobiologi, 8 sp

d) ODO-GENPA/06: Generell patologi, 4 sp

e) ODO-ORPAT/06: Oral patologi, 4 sp

f) ODBIO901: Oral biologi, 4 sp

g) ODO-FARM/06: Klinisk farmakologi, 2 sp

h) ODO-STAT1/06: Statistikk 1, 6 sp

i) ODO-FORSK/06: Forskningsmetode, 5 sp

j) ODO-RØNT1/06: Røntgendiagnostikk, 2 sp

k) INTH302: Epidemiologi, 6 sp

l) MED7-ØNH: 7. semester medisinstudiet øre/nese/hals, 4 sp

m) Z-IKO: Kurs i medisinsk undersøkelsesteknikk, 4 sp

 • Obligatoriske støttefag

a) Tilleggskurs røntgen, evt. klinisk tjeneste (3mndr)

b) Lystgasskurs (teori)

c) Min. 2 av støttekurs i:

o Endodonti: hver 3. vår

o Protetikk: hver 3. høst

o Kjeveortopedi: hver 3. vår

o Periodonti: hver 3. høst

 • Valgfrie støttefag (5 sp)

a) ODO-BIOMA/06: Odontologiske biomaterialer for den odontologiske videreutdanningen, 3 sp

b) ODO-GEN/06: Genetikk, 2 sp

 • Obligatoriske, fagspesifikke forelesninger, seminarer, kurs inkl. litteraturstudier
 • Tverrfaglige seminarer

Klinisk utdanning:

 • Klinisk tjeneste og/ under veiledning ved:

a) Seksjon for oral kirurgi og oral medisin (IKO)

b) Kjevekirurgisk avdeling, Hode-halsklinikken, Haukeland universitetsjukehus (HUS) inkl. vaktberedskap

c) Min. 100 kasus i Læringsmappen hvorav min. 30 kasus i Vurderingsmappe:

o ODO-KP-SEM1: 1. semester spes. utd., 19 sp

o ODO-KP-SEM2: 2. semester spes. utd., 17 sp

o ODO-KP-SE03D: 3. semester oral kirurgi og oral medisin, 15 sp

o ODO-KP-SE04D: 4. semester oral kirurgi og oral medisin, 16 sp

o ODO-KP-SEM5D: 5. semester oral kirurgi og oral medisin, 30 sp

o ODO-KP-SEM6D: 6. semester oral kirurgi og oral medisin, 30 sp

o ODO-KP-SEM7D: 7. semester oral kirurgi og oral medisin, 30 sp

o ODO-KP-SEM8D: 8. semester oral kirurgi og oral medisin, 30 sp

o ODO-KP-SEM9D: 9. semester oral kirurgi og oral medisin, 30 sp

o ODO-KP-SEM10: 10. semester oral kirurgi og oral medisin, avsluttende spes. eksamen, 30 sp

 • Desentralisert tjeneste ved sykehus med godkjent kjeve/oralkirurgisk avdeling max 1 år
 • Medisinsk sideutdanning i til sammen 10 måneder:

a) Teoridel:

o Fagmøter ved HUS

o Onkologi: munnhule, kjever, spyttkjertler (Dnlf-kurs)

b) Klinisk tjeneste ved sykehusavdelinger for:

o ØNH: 2 mnd

o Plastikkirurgi: 2 mnd

o Anestesi: 2 mnd

o Generell kirurgi/ ortopedi: 2 mnd

o Akuttmottak: 1 mnd

o Inntil 2 mndr. tjeneste ved andre relevante avd. kan godkjennes som erstatning etter søknad:

1. Nevrokirurgi

2. Hudavdeling

3. Reumatologisk avdeling

4. Radiologisk avdeling

Skriftlig oppgave/ spesialistoppgave

Avsluttende eksamen

Spesialisering

Klinisk spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin

Tilrådde valemne

Valgfrie, anbefalte støttefag ( 5 sp)

a) ODO-BIOM/06: Odontologiske biomaterialer, 3 sp, hver 3. høst, 15 timer

b) ODO-GEN/06: Genetikk, 2 sp, hver 3. høst, 12 timeralgfrie, anbefalte støttefag ( 5 sp)

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86