Hjem
Utdanning
Studieretning

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Spesialistutdanningen i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

 • Diagnostisere og behandle alle former for malokklusjon som forekommer i befolkningen
 • Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige kjeve- og ansiktsanomalier som også inkluderer malokklusjon
 • Delta i tverrfaglig planlegging og behandling som krever kjeveortopedisk kompetanse
 • Være konsulenter for tannleger og tannpleiere i vurdering og diagnostisering av tannutviklings-, erupsjons- og okklusjonsavvik.
 • Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget og delta i vitenskapelige undersøkelser
 • Gjennomføre etterutdanning av tannleger og tannhelsepersonell

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Spesialisten skal kunne:

 • Diagnostisere og vurdere bitt- og kjevestillingsfeil i forhold til pasientens utvikling, vekst og subjektive behov
 • Utarbeide en realistisk behandlingsplan i forståelse med pasient og eventuelle foresatte og henvisende tannlege
 • Behandle alle typer tannstillings-, bitt og kjevestillingsavvik
 • Delta i behandling av pasienter som krever interdisiplinær kompetanse som implantatbehandling, ortognatisk kirurgi og leppe-, kjeve- og ganespalte.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i kjeveortopedi
 • Gi råd til tannhelsepersonell vedrørende diagnostikk og kjeveortopedisk behandling
 • Kjenne regelverket for Folketrygdens refusjon i forbindelse med diagnostikk og behandling av kraniofasiale anomalier og malokklusjon

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Totalt 4 studieplasser ved spesialistutdanningen i kjeveortopedi
 • Det lyses ut opptak etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.

En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 • Opptaket åpnet 18. juni 2021.
 • Søkerne ble rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2022.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2021

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen