Hjem
Utdanning
Studieretning

Spesialistutdanning i pedodonti

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Mål:

 • Å kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Konsulentvirksomhet i forbindelse med pedodontisk diagnostikk og behandling

b) Behandle særlig kompliserte eller uvanlige, pedodontiske kasus

c) Medvirke i etterutdanning av tannleger

 • Å bidra til å dekke behov for kvalifisert personell i klinisk undervisning og forskning

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Behandle særlig kompliserte eller sjeldne pedodontiske kasus som henvises fra tannleger, pediatriske og barnepsykiatriske klinikker eller andre instanser
 • Kunne beherske behandling av pasienter under sedasjon og anestesi
 • Fungere som konsulent i forbindelse med pedodontisk diagnostikk og behandlingsplanlegging av kompliserte eller sjeldne kasus
 • Koordinere og delta i tverrfaglig samarbeid med andre odontologiske og medisinske spesialdisipliner
 • Planlegge forebyggende programmer for enkeltindivider og grupper av individer
 • Organisere ettersyn og nødvendig behandling for spesielle grupper av barn og ungdom
 • Delta i implementeringen av nye evidensbaserte rutiner
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i pedodonti

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.

Det er totalt 1 studieplasser ved spesialistutdanningen i pedodonti.

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • Det er totalt 1 studieplasser ved spesialistutdanningen i pedodonti.
 • Det har blitt lyst ut opptak til spesialistutdanningen med studiestart høsten 2024.
 • En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 • Opptaket åpner 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2023

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen