Hjem
Utdanning
Studieretning

Spesialistutdanning i periodonti

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Mål:

 • Kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Gi råd til praktiserende tannleger vedrørende behandling og forebyggende tiltak overfor den enkelte pasient

b) Være konsulent for offentlig tannhelsetjeneste vedrørende organisert tiltak mot periodontale sykdommer på populasjonsbasis

c) Behandle alle grader av periodontal sykdom, inklusive særlig kompliserte eller uvanlige periodontale kasus

d) Kunne drive utadrettet kursvirksomhet på etterutdanningsnivå for tannleger og annet tannhelsepersonell

 • Bidra til å dekke behovet for kvalifisert personell til klinisk undervisning og forskning

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Kunne diagnostisere, vurdere og behandle sykdommer i tennenes støttevev
 • Lede samarbeid mellom allmenntannleger og nødvendige spesialister i rehabilitering av pasienter med tannsett som er sterkt redusert pga periodontal sykdom
 • Diagnostisere og evt. behandle tilstander og sykdommer i gingiva og de orale slimhinner som ikke går under diagnosene periodontal sykdom og gingivitt
 • Sammen med allmenntannlege og annen spesialist vurdere behovet for og behandle tanntap som følge av periodontal sykdom ved hjelp av dentale implantater
 • Kunne foreta etterkontroller og vedlikehold av transmucosale oral implantater og diagnostisere og behandle alle former for peri-implantitt
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i periodonti

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • Det er totalt 4 studieplasser ved spesialistutdanningen i periodonti.
 • Det ble lyst ut opptak til spesialistutdanningen sommeren/høsten 2020 med studiestart høsten 2021.
 • En søker opptak via Søknadsweb . Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 • Opptaket åpnet 18. juni 2021.
 • Opptaket åpner 18. juni 2021.
 • Søkerne ble rangert etter følgende https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=1564becac9494c9b497fd71691c4d04a rangeringsinstrukser .
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2022.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2021

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen