Hjem
Utdanning

Omfang og studiepoeng

180 studiepoeng etter retningslinjer lagt av European Federation of Periodontology

Fulltid/deltid

3-årig fulltidsstudium - 36 timer pr. uke i 40 uker. En tidsramme på inntil seks år kan godkjennes.

Mål og innhald

Mål:

 • Kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Gi råd til praktiserende tannleger vedrørende behandling og forebyggende tiltak overfor den enkelte pasient

b) Være konsulent for offentlig tannhelsetjeneste vedrørende organisert tiltak mot periodontale sykdommer på populasjonsbasis

c) Behandle alle grader av periodontal sykdom, inklusive særlig kompliserte eller uvanlige periodontale kasus

d) Kunne drive utadrettet kursvirksomhet på etterutdanningsnivå for tannleger og annet tannhelsepersonell

 • Bidra til å dekke behovet for kvalifisert personell til klinisk undervisning og forskning

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Kunne diagnostisere, vurdere og behandle sykdommer i tennenes støttevev
 • Lede samarbeid mellom allmenntannleger og nødvendige spesialister i rehabilitering av pasienter med tannsett som er sterkt redusert pga periodontal sykdom
 • Diagnostisere og evt. behandle tilstander og sykdommer i gingiva og de orale slimhinner som ikke går under diagnosene periodontal sykdom og gingivitt
 • Sammen med allmenntannlege og annen spesialist vurdere behovet for og behandle tanntap som følge av periodontal sykdom ved hjelp av dentale implantater
 • Kunne foreta etterkontroller og vedlikehold av transmucosale oral implantater og diagnostisere og behandle alle former for peri-implantitt
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i periodonti

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • Det er totalt 5 studieplasser ved spesialistutdanningen i periodonti.

Opptak 2023 med studiestart høsten 2024

 • Det ble lyst ut opptak til spesialistutdanningen 2023 med studiestart høsten 2024.
 • En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 • Opptaket blir åpnet 13.06.2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no

Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10.september 2023.

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning:

 • Core Curriculum (25 sp)

a) Introduksjonsuke: 20 timer

b) INTH302: Epidemiologi, 6 sp

c) ODO-STAT1/06: Statistikk 1, 6 sp

d) ODO-FARM/06: Klinisk farmakologi, 2 sp

e) ODO-FORSK/06: Forskningsmetode, 5 sp

f) ODBIO901: Oral biologi, 4 sp

g) ODO-RØNT1/06: Røntgendiagnostikk, 2 sp

 • Obligatoriske støttekurs ( 25 sp)

a) ODO-MACR/06: Hodets og halsens makroskopiske antatomi og embryologi, 4 sp

b) ODO-MICR/06: Mikrobiologi, 8 sp

c) ODO-GENPA/06: Generell patologi, 4 sp

d) ODO-ORPAT/06: Oral patologi, 4 sp

e) ODO-STAT2/06: Statistikk II, 3 sp

f) ODO-GEN/06: Genetikk, 2 sp

g) Periodonti (ca 50% presenteres av kandidatene): hver 3. høst, 6 timer

h) Endodonti: hver 3. vår, 6 timer

i) Protetikk: hver 3. høst, 6 timer

j) Kjeveortopedi: hver 3. vår, 6 timer

k) Kariologi: hver 3. vår, 6 timer

l) Oral kirurgi/ oral medisin: hver 3. høst, 6 timer

m) Gerodontologi: hver 3. vår, 6 timer

 • Obligatoriske kurs i implantologi, ca. 30 timer, 5 sp
 • Litteraturstudier/ seminarer

Klinisk utdanning (130 sp):

 • Klinisk lærertjeneste i periodonti i 20% stilling over 3 år
 • Kontinuerlig pasientbehandling under veiledning av en erfaren spesialist under alle tre studieår. Behandlingen skal omfatte behandling av pasienter med varierende grad av periodontal sykdom. Et minimum av 50 kasus skal dokumenteres i en Læringsmappe. 12 av de ferdigbehandlede kasusene skal utgjøre Vurderingsmappen som fremlegges til eksamen. I tillegg skal kandidaten i et tverrfaglig samarbeid utrede kasus for implantatforankret protetikk og selv innsette minst 10 transmukosale implantater:

a) ODO-KP-SEM1: 1. semester spes. utd., 19 sp

b) ODO-KP-SEM2: 2. semester spes. utd., eksaminering og evaluering, 17 sp

c) ODO-KP-SE03B: 3. semester, periodonti, 17 sp

d) ODO-KP-SE04B: 3. semester, periodonti, eksaminering og evaluering, 17 sp

e) ODO-KP-SEM5B: 3. semester, periodonti, 30 sp

f) ODO-KP-SEM6B: 3. semester, periodonti, avsluttende spes. eksamen, 30 sp

Skriftlig oppgave/ spesialistoppgave

Avsluttende eksamen

Spesialisering

Klinisk spesialistutdanning i periodonti

Tilrådde valemne

Valgfrie støttekurs: opptil 80 timer av utdannelsestiden er mulig.

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86