Hjem
Utdanning
Studieretning

Spesialistutdanning i protetikk

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Mål:

 • Å gi kandidatene en bredt anlagt kompetanse slik at de er i stand til å planlegge og behandle pasienter med ulike protetiske behandlingsbehov og basere sine behandlingsstrategier på en vitenskapelig og biologisk plattform.
 • Den kliniske virksomheten skal bygge på, så langt det er dekning for det, kontrollerte, kliniske studier

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Spesialistutdanningen i protetikk skal kvalifisere kandidatene til følgende oppgaver:

a) Planlegge og behandle særlig kompliserte og uvanlige, protetiske kasus (faste proteser, avtagbare partialproteser, helproteser, kombinasjonsarbeider og implantatforankrede proteser) med vektlegging av helheten og ha god kunnskap i tilgrensende emner inkludert evaluering av utført terapi

b) Kunne selv eller i samarbeid med annen ekspertise kunne diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med TMD (TemporoMandibulær Dysfunksjonslidelser)

c) Konsulentvirksomhet og rådgiving i forbindelse med protetisk tannbehandling

d) Samarbeid med andre tannleger og annet (tann-)helsepersonell

e) Medvirkning i grunn-, etter- og spesialutdanning av tannleger

f) Medvirkning i (klinisk) forskning innen oral protetikk

g) Annen formidlingsvirksomhet innen oral protetikk

 • Utdanningen skal danne et utgangspunkt for livslang læring innen emnet

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Totalt 4 studieplasser ved spesialistutdanningen i oral protetikk.
 • Det lyses ut opptak etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.

En søker opptak via Søknadsweb . Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2021

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen