Hjem
Utdanning

Omfang og studiepoeng

180 studiepoeng

Fulltid/deltid

3-årig fulltidsstudium - 36 timer pr. uke i 40 uker pr. år, hvorav en kan søke om at deler av den kliniske tjenesten foregår desentralisert under veiledning

Mål og innhald

Mål:

 • Å gi kandidatene en bredt anlagt kompetanse slik at de er i stand til å planlegge og behandle pasienter med ulike protetiske behandlingsbehov og basere sine behandlingsstrategier på en vitenskapelig og biologisk plattform.
 • Den kliniske virksomheten skal bygge på, så langt det er dekning for det, kontrollerte, kliniske studier

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Spesialistutdanningen i protetikk skal kvalifisere kandidatene til følgende oppgaver:

a) Planlegge og behandle særlig kompliserte og uvanlige, protetiske kasus (faste proteser, avtagbare partialproteser, helproteser, kombinasjonsarbeider og implantatforankrede proteser) med vektlegging av helheten og ha god kunnskap i tilgrensende emner inkludert evaluering av utført terapi

b) Kunne selv eller i samarbeid med annen ekspertise kunne diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med TMD (TemporoMandibulær Dysfunksjonslidelser)

c) Konsulentvirksomhet og rådgiving i forbindelse med protetisk tannbehandling

d) Samarbeid med andre tannleger og annet (tann-)helsepersonell

e) Medvirkning i grunn-, etter- og spesialutdanning av tannleger

f) Medvirkning i (klinisk) forskning innen oral protetikk

g) Annen formidlingsvirksomhet innen oral protetikk

 • Utdanningen skal danne et utgangspunkt for livslang læring innen emnet

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Totalt 4 studieplasser ved spesialistutdanningen i oral protetikk.
 • Det lyses ut opptak etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.

En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 • Opptaket for spesialistutdanning i oral protetikk med studiestart høsten 2024 åpner 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024.

Søknads-og dokumentasjonsfrist er 10 september 2023

Obligatoriske emne

Teoretisk utdanning:

 • Core Curriculum (25 sp)

a) Introduksjonsuke: 20 timer

b) INTH302: Epidemiologi, 6 sp

c) ODO-STAT1/06: Statistikk 1, 6 sp

d) ODO-FARM/06: Klinisk farmakologi, 2 sp

e) ODO-FORSK/06: Forskningsmetode, 5 sp

f) ODBIO901: Oral biologi, 4 sp

g) ODO-RØNT1/06: Røntgendiagnostikk, 2 sp

 • Obligatoriske støttekurs (15 sp)

a) ODO-MACR/06: Hodets og halsens makroskopiske antatomi og embryologi, 4 sp

b) ODO-MICR/06: Mikrobiologi, 8 sp

c) ODO-BIOMA/06: Odontologiske biomaterialer, 3 sp

d) Ansiktsprotetikk

e) Periodonti

f) Endodonti

g) Kjeveortopedi

h) Kariologi

i) Oral kirurgi/ oral medisin

j) Gerodontologi

k) Pedodonti

l) Fonetikk/ logopedi

m) Ernæringslære

n) Atferdsfag/ psykologi

o) Billedbehandling/ Presentasjonsteknikk/ Pedagogikk

 • Litteraturstudier/ seminarer

Klinisk utdanning (140 sp):

 • Lærertjeneste i protetikk, 2 år i 20% stilling
 • Pasientbehandling under veiledning dokumentert ved min 50 kasus i Læringsmappe og min 20 kasus i Vurderingsmappe:

a) ODO-KP-SEM1: 1. semester spes. utd., 19 sp

b) ODO-KP-SEM2: 2. semester spes. utd., 17 sp

c) ODO-KP-SE03C: 3. semester, protetikk, 20 sp

d) ODO-KP-SEM4C: 4. semester, protetikk, 24 sp

e) ODO-KP-SEM5C: 5. semester, protetikk, 30 sp

f) ODO-KP-SEM6C: 6. semester, protetikk: avsluttende spes. eksamen, 30 sp

 • Samarbeid med andre innen tannhelsesteamet eks. henvisere, tannpleiere, lege, oralkirurger er en forutsetning for den kliniske delen av utdanningen

Skriftlig oppgave/ spesialistoppgave

Avsluttende eksamen

Spesialisering

Klinisk spesialistutdanning i oral protetikk

Tilrådde valemne

Valgfrie støttefag ( 63 timer, 11 sp)

a) ODO-STAT2/06: Statistikk II, 3 sp, hver 3. vår, 18 timer

b) ODO-GENPA/06: Generell patologi, 4 sp, hver 3. høst, 24 timer

c) ODO-ORPAT/06: Oral patologi, 4 sp, hver 3. vår, 21 timer

d) Ledelse/ konflikthåndtering

Kontaktinformasjon

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-post: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86