Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Spesialistutdanning i odontologi

Spesialistutdanning i odontologi
Spesialistutdanning i odontologi
Spesialistutdanning i endodonti (krav 180 SP)
Core Curriculum - Endodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen for spesialistutdanning i odontologi21–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Endodonti
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-BIOMA/06Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga31–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-MICR/06Mikrobiologi og immunologi for spesialistutdanning i odontologi81–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for spesialistutdanning i odontologi41–61
Klinisk praksis og seminar - Endodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SE03AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 3. semester på spes. utd.243
ODO-KP-SE04AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 4. semester på spes. utd.244
ODO-KP-SE05AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 5. semester på spes. utd.245
ODO-KP-SE06AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 6. semester på spes. utd.246
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
Valfrie støttekurs - endodonti
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-STAT2/06Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning31–61
Spesialistutdanning i Kjeve- og ansiktsradiologi
Core Curriculum - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MED7-ØNHSjuande semester medisinstudiet øre/nese/hals41–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for spesialistutdanning i odontologi41–61
Klinisk praksis og seminar - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SE05FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 5. semester på spes.utd295
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 3. semester på spes.utd263
ODO-KP-SEM4FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 4. semester på spes.utd224
ODO-KP-SEM6FSpesialisteksamen i kjeve- og ansiktsradiologi306
Spesialistutdanning i kjeveortopedi
Core Curriculum - Kjeveortopedi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen for spesialistutdanning i odontologi21–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Kjeveortopedi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-BIOMA/06Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga31–61
ODO-GEN/06Genetikk for den odontologiske spesialistutdanningen21–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-STAT2/06Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning31–61
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-EMBR/06Embryologi for den odontologiske vidareutdanninga21–61
Klinisk praksis og seminar - Kjeveortopedi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191–61
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.171–61
ODO-KP-SEM3EKlinisk praksis og seminar 3. semester på spes. utd. Kjeveortopedi243
ODO-KP-SEM5EKlinisk praksis og seminar Kjeveortopedi, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6ESpesialisteksamen i kjeveortopedi306
Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin
Core Curriculum - Oral kirurgi og oral medisin
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–101
MED7-ØNHSjuande semester medisinstudiet øre/nese/hals41–101
ODBIO901Oral biologi41–101
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–101
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–101
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–101
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–101
ODO-MICR/06Mikrobiologi og immunologi for spesialistutdanning i odontologi81–101
ODO-ORPAT/06Oral patologi for spesialistutdanning i odontologi41–101
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen for spesialistutdanning i odontologi21–101
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–101
Z-IKOSpesialeksamen ved Institutt for klinisk odontologi01–101
Klinisk praksis og seminar - Oral kirurig og oral medisin
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SE03DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 3. semester på spes. utd.153
ODO-KP-SE04DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 4. semester på spes. utd.164
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM10Spesialisteksamen i oral kirurgi og oral medisin3010
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM5DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 6. semester på spes. utd.306
ODO-KP-SEM7DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 7. semester på spes. utd.307
ODO-KP-SEM8DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 8. semester på spes. utd.308
ODO-KP-SEM9DKlinisk praksis og seminar Kirurgi, 9. semester på spes. utd.309
Valgfrie støttekurs Oral kirurgi og oral medisin
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-BIOMA/06Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga31–101
ODO-GEN/06Genetikk for den odontologiske spesialistutdanningen21–101
Spesialistutdanning i periodonti
Core Curriculum - Periodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen for spesialistutdanning i odontologi21–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Periodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-GEN/06Genetikk for den odontologiske spesialistutdanningen21–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-MICR/06Mikrobiologi og immunologi for spesialistutdanning i odontologi81–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for spesialistutdanning i odontologi41–61
ODO-STAT2/06Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning31–61
Klinisk praksis og seminar - Periodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SE03BKlinisk praksis og seminar Periodonti, 3. semester på spes. utd.173
ODO-KP-SE04BKlinisk praksis og seminar Periodonti, 4. semester på spes. utd.174
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM5BKlinisk praksis og seminar Periodonti, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6BSpesialisteksamen i periodonti306
Spesialistutdanning i pedodontics (krav 180 SP)
Core Curriculum - Pedodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for spesialistutdanning i odontologi41–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen for spesialistutdanning i odontologi21–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Klinisk praksis og seminar - Pedodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SE03GKlinisk praksis og seminar pedodonti 3. semester på spes.utd273
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM4GKlinisk praksis og seminar pedodonti 4. semester på spes.utd264
ODO-KP-SEM5GKlinisk praksis og seminar pedodonti 5. semester på spes.utd305
ODO-KP-SEM6GSpesialisteksamen i pedodonti306
Spesialistutdanning i protetikk (krav 180 SP)
Core Curriculum - Protetikk
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen for spesialistutdanning i odontologi21–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Protetikk
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-BIOMA/06Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga31–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-MICR/06Mikrobiologi og immunologi for spesialistutdanning i odontologi81–61
Klinisk praksis og seminar - Protetikk
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SE03CKlinisk praksis og seminar Protetikk, 3. semester på spes. utd.203
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM4CKlinisk praksis og seminar Protetikk, 4. semester på spes. utd.244
ODO-KP-SEM5CKlinisk praksis og seminar Protetikk, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6CSpesialisteksamen i oral protetikk306
Klinisk spesialutdanning i kariologi (krav 180 SP)
Core Curriculum - Kariologi (krav 25 SP)
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–61
ODBIO901Oral biologi41–61
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–61
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–61
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen for spesialistutdanning i odontologi21–61
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–61
Obligatoriske støttekurs - Kariologi (krav 24 SP)
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-BIOMA/06Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga31–61
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–61
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–61
ODO-MICR/06Mikrobiologi og immunologi for spesialistutdanning i odontologi81–61
ODO-ORPAT/06Oral patologi for spesialistutdanning i odontologi41–61
Klinisk praksis og seminar - Kariologi (krav 131 SP)
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3KKlinisk praksis og seminar Kariologi, 3. semester på spes. utd.243
ODO-KP-SEM4KKlinisk praksis og seminar Kariologi, 4. semester på spes. utd.244
ODO-KP-SEM5KKlinisk praksis og seminar Kariologi, 5. semester på spes. utd.234
ODO-KP-SEM6KKlinisk praksis og seminar Kariologi, 6. semester på spes. utd.244
Valfrie støttekurs - kariologi
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-STAT2/06Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning31–61
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester