Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk

Erfaringsbasert master i undervisning - engelsk (krav 120 SP)
Erfaringsbasert master i undervisning - engelsk - kursdel (krav 75 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGMAU641Engelsk språk151–82
ENGMAU642Engelskspråkleg litteratur151–81
ENGMAU643Engelsk fagdidaktikk (i Erfaringbasert master i undervisning med fordjupning i engelsk)151–83
ENGMAU644Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling151–85
METMAU660Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring151–84
Erfaringsbasert master i undervisning - engelsk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for erfaringsbasert master i undervisning
Erfaringsbasert master i undervisning - engelsk - oppgåvedel (krav 45 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGMAU655Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i engelsk451–86
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester