Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk

Erfaringsbasert master i undervisning - norsk (krav 120 SP)
Erfaringsbasert master i undervisning - norsk - kursdel (krav 75 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
METMAU660Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring151–84
NORMAU641Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning151–82
NORMAU642Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning151–81
NORMAU643Norsk fagdidaktikk for master i undervisning151–83
NORMAU644Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling151–84
Erfaringsbasert master i undervisning - norsk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for erfaringsbasert master i undervisning
Erfaringsbasert master i undervisning - norsk - oppgåvedel (krav 45 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NORMAU655Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjuping i norsk451–86
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester