Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Meteorologi og oseanografi, master, 2 år

Masterprogram i meteorologi og oseanografi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, søker du direkte opptak til ei studieretning.
Fysisk oseanografi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 35 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–41
GEOF337Fysisk oseanografi i fjordar101–42
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi51–41
GEOF346Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar101–41
Valfrie emne (krav 25 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF211Numerisk modellering101–4
GEOF301Introduksjon til master51–4
GEOF334Fjernmåling i mikrobølgjeområdet51–4
GEOF338Polar oseanografi101–4
GEOF343Vindgenererte overflatebølgjer101–4
GEOF345Fjernmålingsteknikkar i meteorologi og oseanografi101–4
GEOF347Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling51–4
VIT212Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?51–4
Marin biogeokjemi (krav 60 SP)
Obligatoriske emne (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–41
GEOF336Vidaregåande kjemisk oseanografi101–42
GEOF347Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling51–41
Valfrie emne (krav 35 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF211Numerisk modellering101–4
GEOF337Fysisk oseanografi i fjordar101–4
GEOF338Polar oseanografi101–4
GEOV331Utvalgte emner i paleoseanografi51–4
VIT212Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?51–4
Klimadynamikk (krav 60 SP)
Obligatoriske emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi51–41
GEOF348Avansert klimadynamikk101–42
GEOF352Avansert atmosfæredynamikk51–41
Valfritt emne (krav 40 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF211Numerisk modellering101–4
GEOF220Fysisk meteorologi101–4
GEOF321Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon101–4
GEOF328Mesoskala dynamikk101–4
GEOF334Fjernmåling i mikrobølgjeområdet51–4
GEOF345Fjernmålingsteknikkar i meteorologi og oseanografi101–4
GEOF346Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar101–4
GEOF347Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling51–4
GEOF351Seminar i atmosfærisk vitenskap 51–4
MAT253Fluidmekanikk101–4
VIT212Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?51–4
Meteorologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF311Turbulens i atmosfærens grenselag51–41
GEOF321Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon101–42
GEOF322Feltkurs i meteorologi51–42
GEOF351Seminar i atmosfærisk vitenskap 51–42
GEOF352Avansert atmosfæredynamikk51–41
Valfritt emne (krav 30 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF211Numerisk modellering101–4
GEOF328Mesoskala dynamikk101–4
GEOF345Fjernmålingsteknikkar i meteorologi og oseanografi101–4
VIT212Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?51–4
Masteroppgåve i geofysikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF399Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester