Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Geovitskap, master, 2 år

Masterprogram i geovitskap (krav 120 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
Du vel emna i samråd med rettleiar.
Masteroppgåve i geovitskap (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV399Masteroppgåve i geovitskap603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester