Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Global utviklingsteori og -praksis

Masterprogram i global development - theory and practice (krav 120 SP)
Masterprogram i global development - theory and practice. Felles emner (krav 35 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE301Critical approaches to Development201
GLODE311Development Practice152
Fordjuping master i Global Developement. Theory and practice
Fordjuping i Gender and Global Development (krav 85 SP)
Gender and development. Fordjupning (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE305Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues101
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEM303Kvalitative metodar og forskingsplanlegging152
HEM304Kvantitative metodar, <br />forskingsplanlegging og anvendt<br />statistisk analyse152
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE310Internship303
GLODE330Master's Thesis304
GLODE360Master's Thesis603–44
Fordjuping i Health Promotion (krav 85 SP)
Health Promotion. Fordjupning (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE306Foundations of Health Promotion101
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEM303Kvalitative metodar og forskingsplanlegging152
HEM304Kvantitative metodar, <br />forskingsplanlegging og anvendt<br />statistisk analyse152
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE310Internship303
GLODE330Master's Thesis304
GLODE360Master's Thesis603–44
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester