Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Master's Programme in Physical Geography (krav 120 SP)
Emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO308Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar101–41
GEO310Skrivekurs og prosjektskildring101–41
GEO313Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar101–41
GEO316Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis101–42
GEO317Særemne i geografi101–42
GEO341Mastergradsfeltkurs i naturgeografi101–42
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO350Masteroppgåve i geografi601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester