Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Master's Programme in Public Administration (krav 120 SP)
Kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG320BOrganization Theory101
AORG321BQuantitative Methods102
AORG322BPublic Policy101
AORG323BQualitative Methods101
AORG332Forskingsdesign 102
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG325Skjøn og paternalisme 102
AORG326Politisk organisering og flernivåstyring102
AORG327Kunnskap, politikk og styring102
AORG328Leadership in Organizational and Cultural Contexts102
Master's Thesis (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG351Master's Thesis in Public Administration603–44
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester