Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vitnemål etter bestått eksamen.

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Nyhet
bilde av marija slavkovik

Can our digital performance be understood by a theoretical formula? Marija Slavkovik hopes to find the answer.

The rule of building a perfect algorithm translates to a common experience of the real world: If you want something to be beautiful, it must handle complexity.

Nytt deltidsstudium ved UiB
Geografiske informasjonssystemer og geovisualisering

Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? UiB starter opp kurs på deltid som skal gi grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS. Kurset går våren 2019, søknadsfristen er 3. januar.

BÆREKRAFTSMÅL 14
A student from the University of Bergen holds a starfish found in the waters close to Bergen, Norway.

UiB blir offisiell FN-partner for bærekraftig hav

Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. UiB skal inspirere og motivere partnere globalt i arbeidet for kunnskap om et bærekraftig hav.

Emner
Professor Gunnar Grendstad

- Viktig å forstå det politiske fundamentet i urolige tider

Donald Trump er president, journalister blir utestengt fra det hvite hus og Brett Kavanaugh utnevnes til høyesterettsdommer mens han er beskyldt for overgrep. Professor Gunnar Grendstad er derimot mest opptatt av å lære vekk de grunnleggende trekkene i amerikansk politikk i SAMPOL270 - American...

Nyhet
Mammapermisjon

Blandede effekter av betalt foreldrepermisjon

Skandinavia har verdens mest sjenerøse ordninger for betalt foreldrepermisjon, men oppnår man ønsket effekt?