Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Det samfunnsvitenskaplige fakultet UiB

Samfunnsfag ved Universitetet i Bergen

Våre studenter, forelesere og forskere jobber med fag som griper rett inn i samfunnsdebatten. På våre syv institutt kan du lære om alt fra klimakrise til fattigdom, kunstig intelligens, medier og internasjonal politikk, for å nevne noe.

Gjennom å studere og forske på samfunnsfag produserer vi kunnskapen som former samfunnet.

Les mer om samfunnsfagene våre

BACHELOR- OG MASTERSEREMONIEN 2022
Alle bachelorkandidater ca 220 stykker, samlet i borregården ute ved Håkonshallen. Mange ler og holder diplomet over hodet.

Staselig feiring av våre studenter

Rekordmange kandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet deltok på årets vitnemålsseremoni i Håkonshallen den 10. juni 2022.

Æresdoktorforelesning
Achille Mbembe portrait Foto Torhild Dahl UiB

Den universelle retten til å puste

Retten til å puste er universell og grunnleggande, og gjeld for både mennesket og andre livsformer. Vår nyslådde æresdoktor Professor Achille Mbembe trekk linene frå kolonitida og fram til vår tids store utfordringar, slik som pandemi, klimakrise og rasisme, med pusten som gjennomgangstema.

Nyhet
Instituttleder Lise H. Rykkja viser frem det nye instituttnavnet: Institutt for politikk og forvaltning

Institutt skifter navn: Institutt for politikk og forvaltning

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skifter navn til Institutt for politikk og forvaltning. ...

#UiBforklart Ukraina
uibforklart ukraina flagg Torhild Dahl

Sju sider ved krigen i Ukraina

Er Putin ein diktator? Kva retoriske grep brukar Zelensky? Er vi vitne til folkemord? Korleis brukar vi media under krisa? Kva skjer med matforsyninga? Kva med maktbalansen i verda? Korleis møter vi flykningane? Sju forskarar ved UiB forklarer ulike perspektiv ved krigen i Ukraina.

Ønsker å gjøre en forskjell
Studer samfunnsfag

Derfor studerer vi et samfunnsfag

Studentene på førstekull er klare på hvorfor de har valgt samfunnsfag. De ferske studentene har lyst til å gjøre en forskjell.

Studer samfunnsfag trenger tankene dine