Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

studentar utanfor SV fakultetet

Samfunnsfag ved Universitetet i Bergen

Våre studenter, forelesere og forskere jobber med fag som griper rett inn i samfunnsdebatten. På våre sju institutt kan du lære om alt fra klimakrise til fattigdom, kunstig intelligens og internasjonal politikk, for å nevne noe.

Gjennom å studere og forske på samfunnsfag produserer vi kunnskapen som former samfunnet. 

Stipend fra TV2
tv2 stipend

Fire masterstudenter fikk totalt 100 000 kr fra TV 2

TV 2s studentstipend gikk i år til fire masterstudenter i medier- og kommunikasjon, manusutvikling for serier og informasjonsvitenskap

Nasjonalbiblioteket:
Portrett Terje Tvedt

Vil kome historieløysa til livs

Med kø rundt kvartalet og direkte streaming av foredraga sine er geografiprofessor Terje Tvedt eit steg nærmare målet om å kome det han kallar samtida si historieløyse til livs.

Trond Mohn stiftelse 15 år
Trond Mohn stiftelse 15 år

15 år som har satt spor

Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.

Media Futures
christoff Trattner spaserer i gangen med robot

Vil utvikle ansvarlig medieteknologi for nær 300 millioner

Forskingsmiljøet og medieaktørene på MCB vil etablere et senter der man utvikler ansvarlig medieteknologi for fremtiden. – Når robotene inntar redaksjonene er det et skrikende behov for å ivareta forhold som etikk og personvern, sier senterlederen.

European Social Survey
ESS tildeling

Digsscore får nasjonalt survey-ansvar (ESS)

UIB og Digsscore vann konkurransen om å få ta over den nasjonale koordinatorrolla for European Social Survey.