Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vitnemål etter bestått eksamen.

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Nyhet
Her sees et bilde av en dataskjerm som viser eye-tracking-systemet. Det er uthevet hvor blikket er festet.

Hvordan kjenne igjen en løgn?

Lyver du når du spiller kortspillet “Lyveren”? Studenter på medie- og interaksjonsdesign ved UiB lærer å bruke eye-tracking til å forske på kommunikasjon, og hvordan slik teknologi har potensiale til å avsløre oss når vi lyver. I denne artikkelen forteller tre masterstudenter om de faglige...

Nyhet
Helena Viktoria Johnsen og Amalie Nord Hagen har fått jobb etter å ha vært i praksis

Fra praksis til jobb for journalistikkstudenter

Studentene på siste året i bachelor i journalistikk i Media City Bergen var i praksis i høst. De aller fleste gikk videre til jobb i mediebedriftene de hadde praksis hos.

Nyhet
Åpning av Diskuterbar

Nytt møtested for SV-studentene

Mer enn 50 frivillige står nå klare til å drive det nye faglig-sosiale møtestedet for SV-studentene; Diskuterbar.

Innovasjonspedagogikk:
bilde av student

Ei oppdagingsreise i usikkerheit

Professor Lars Nyre og studentane skal ta i bruk det nyaste innan HTC Vive-teknologi. Saman med studentane skal han stille spørsmålet: Kva er dette? Og korleis kan vi bruke det?

utveksling
Veggmaleri med teksten The future is Europe

Europastudium først med forventet utveksling

Fra 2019 lanseres UiBs nye satsing på forventet utveksling for studentene på europastudium. Som ett av tre pilotprogram i satsingen, populært kalt opt-out-utveksling, legges det nå til rette for at alle studentene skal reise på utenlandsopphold.