Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UTDANNING | MEDIESTUDIER

Medieutdanning i front i Bergen

I august starter seks nye og spennende mediestudier i Media City Bergen. Faglig leder Ole J. Mjøs gleder seg til å invitere nye mediestudenter til Bergen.

Professor Ole J. Mjøs utenfor Media City Bergen, mars 2017.
MODERNE MEDIEUTDANNING: Professor Ole J. Mjøs tar de nye lokalene i Media City Bergen i øyensyn. Fra august starter seks nye utdanninger innen medieproduksjon og medieteknologi i flunkende nye lokaler her.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Mindre enn et halvt år før dørene åpner for de første mediestudentene i Media City Bergen, er professor Ole J. Mjøs fornøyd med utviklingen der han vandrer rundt i lokalene som nærmer seg ferdigstilling.

Nylig utløp fristen for å søke stillinger som praksislærere i Media City Bergen (MCB), og 15. april utløper fristen for å søke studieplass samme sted.

– Vi gleder oss over å ha fått mange sterke søkere til stillingene som praksislærere og antallet besøkende på nettsidene for studieprogrammene våre er lovende, sier Mjøs under befaringen på MCB.

Kobler utdanning og forskning

Mjøs er faglig leder for Universitetet i Bergen (UiB) sin satsing i MCB og ansatt ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, som vil stå for utdanning og forskning i den nye medieklyngen i Bergen.

– Målet vårt er å koble utdanning og forskning sammen på en måte som gjør at vi utdanner de beste kandidatene i møte med fremtidens arbeidsmarked, sier Mjøs.

I de flunkende nye lokalene vil det bli etablert seks nye studieprogrammer innen medieproduksjon og medieteknologi – tre på bachelornivå og tre på masternivå. Samlokalisering med blant annet TV2, NRK, Bergens Tidende, BA, ITV Studios og en rekke medieteknologiselskaper vil gi studentene fantastiske muligheter til også å jobbe i samspill med ledende aktører i media.

Tenker på den digitale fremtiden

Nylig etablerte medieforskere ved UiB det eksperimentelle nettverket TekLab, som vil bli et eget forskningslaboratorium i Media City Bergen, der målet er det de kaller “akademisk teknologiutvikling”. Mjøs mener at nettopp dette vil være en av styrkene ved de nye utdanningstilbudene i MCB – nærheten til sterke og offensive forskningsmiljø og bedrifter som utvikler medieteknologi.

– Satsingen på Media City Bergen er en respons på behovet for ny kompetanse i mediebransjen. Vi er opptatt av hvilken type kompetanse våre kandidater trenger for å hevde seg i et mediemarked i sterk endring, sier medieprofessoren.

Han viser til at miljøet innen høyere utdanning og forskning ved UiB allerede har en rekke etablerte samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Disse skal nå videreutvikles.

– De nye lokalene i Media City Bergen gjør det mulig for oss å satse på utdanning og forskning innen mediefeltet på en helt annen måte enn tidligere, sier professor Ole J. Mjøs før han avslutter:

– Dessuten vil vi holde til under samme tak som internasjonalt ledende medieteknologibedrifter som Vizrt og Vimond. Vi gleder oss til å arbeide tett sammen med disse innovatørene for å skape fremtidens medieteknologiske løsninger.