Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Doktorgradsstipendiat ved institutt for informasjons- og medievitenskap

Katherine Duarte jobber med doktorgradsavhandling om kommunikasjonsforholdet mellom journalistikk og klimaforskning. Hun oppfordrer fremtidige stipendiatkolleger til å ha en tydelig og avgrenset problemstilling så tidlig som mulig og å bruke mer tid på formidling.

Hovedinnhold

At jeg har fått være med i flere store nasjonale- og internasjonale prosjekter har også betydd mye for drivkraften og motivasjonen til å jobbe med avhandlingen!

Kan du fortelle litt om doktorgradsavhandlingen din?
Doktorgradsavhandlingen min tar utgangspunkt i kommunikasjonsforholdet mellom journalistikk og klimaforskning. Jeg har sett på klimadekningen i fem store, norske aviser, samt at jeg har intervjuet klimaforskere og klimajournalister. Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og det å kunne formidle klimavitenskap, tiltak og konsekvenser av klimaendringer på en enkel og forståelse måte er en stor oppgave for klimaforskere.

Samtidig er det en utfordrende oppgave, fordi det er noe usikkerhet forbundet med for eksempel stormer og orkaner, og man vil alltid møte kritiske røster i mediene. Journalistene på sin side spiller en viktig rolle når de skal kommunisere klimavitenskap til allmennheten til noe forståelig og ikke overforenkle forskningsfunn i avisene. I avhandlingen min har jeg for eksempel sett på hvordan avisene dekker ekstremvær, og hvordan disse kobles eller ikke kobles til klimaendringer. Jeg har også skrevet om hvordan klimaforskere og journalister kommuniserer funn fra klimarapporter og hvordan usikkerhet blir formidlet i norske medier

Hva var bakgrunnen for ditt valg av tema og retning?
Jeg leverte min masteroppgave i 2010, om holdninger og stemmer i norsk klimadebatt. Jeg satt igjen med mange ubesvarte spørsmål, og ønsket å utvide dette prosjektet videre.

Hvorfor valgte du å avlegge doktorgraden din ved UiB?
Fordi det er et godt miljø for stipendiater, og mange kloke hoder som jobber med lignende problemstillinger som meg. At jeg har fått være med i flere store nasjonale- og internasjonale prosjekter har også betydd mye for drivkraften og motivasjonen til å jobbe med avhandlingen!

Hva er det beste med tiden som stipendiat?
Det beste med tiden som stipendiat er friheten: Friheten til å velge faglige emner som er akkurat passende for ditt prosjekt, frihet til å reise på konferanse/seminarer og workshop der man kan treffe andre spennende forskere. Og ikke minst, frihet til å jobbe når man vil, og hvor man vil! For eksempel på hytten i én uke hvis man trenger fred og ro, eller på en strand i Syden, hvis man føler for det.

Hva kommer du ikke til å savne med det å være stipendiat?
Med frihet følger det også mye ansvar, og det føles som man aldri har helt fri fra avhandlingen. Det er alltid et paper eller en bok man føler man burde ha lest, eller en e-post man burde ha svart på. Med årene har jeg blitt flinkere til å la jobben ligge på jobben, og ikke svare på jobbrelaterte e-post i ferien eller i helgene, men det kan være vanskelig å ikke være tilgjengelig hele tiden.

Er det noe du skulle ønske noen hadde fortalt deg da du var ny doktorgradsstipendiat? Har du noen tips til framtidige stipendiater?
Jeg skulle ønske noen hadde fortalt meg hvor vanskelig det er å sette punktum finale for avhandlingen! Dette er jo egentlig et prosjekt man kan jobbe med i det uendelige, men før eller siden er man nødt til å sette strek. Det viktigste jeg forteller mine nye stipendiatkolleger er å ha en tydelig og avgrenset problemstilling så tidlig som mulig! Og ikke gape over for mye. Den første tiden er det utrolig lett å ville ta alle emner som høres spennende ut, og dra på alle mulige konferanser. Og det er selvfølgelig en viktig del av å være stipendiat! Men før eller siden (helst før), bør man snevre inn prosjektet og tenke hva man ønsker å få ut av avhandlingen.

Har du noe mer på hjertet?
Bruk tid på formidling! Gjerne i andre kanaler enn i tradisjonelle medier; som blogger, Twitter og andre utradisjonelle sosiale medier.