Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gradsfeiring

Masterseremonien 2018

Kommer du til å fullføre en mastergrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2017/2018? Da vil vi invitere deg til Masterseremoni mandag 11. juni 2018!

fellesbilde_master_smalt.jpeg

Alle deltakerne på Masterseremonien 2017 i Universitetsaulaen
Foto:
Thor Brødreskift

Om Masterseremonien

Masterseremonien blir arrangert mandag 11. juni 2018 i Universitetsaulaen. Selve seremonien begynner kl. 14.00, og etter seremonien er det mottakelse for kandidater og gjester. Programmet varer til ca. kl. 16.00. Hver kandidat kan invitere med seg to gjester til seremonien.

Du kan delta på arrangementet selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamene i vårsemesteret før seremonien. Vitemålene blir ikke delt ut under seremonien.

SV-fakultetets Bachelorseremoni blir arrangert tidligere samme dag.

Påmelding

Bruk lenken i invitasjonen du har fått på e-post til å melde deg på seremonien. Du kan også melde deg å her.

Påmeldingsfristen er fredag 25. mai.

Program

Kl. 14.00-15.30 Masterseremonien

Velkommen

Gratulasjonstale ved dekanatet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tale til kandidatene ved alumn Silja Bruland, mastergrad i geografi

Hilsen til medstudenter ved Marte Knudsen, masterprogrammet i sosialantropologi

Gratulasjon av kandidatene

Fotografering av kandidatene

 

Kl. 15.30-16.00 Mottakelse

Etter seremonien inviteres alle kandidatene og deres gjester til mottakelse i Christie Café. Det blir lett bevertning.

Om vitnemålet

Masterseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin mastergrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under seremonien. Dette kommer av at sensuren ikke er klar for emner du har tatt i vårsemesteret.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.