Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gradsfeiring

Bachelorseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2019

Kommer du til å fullføre en bachelorgrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2018/2019? Da vil vi invitere deg til Bachelorseremoni fredag 7. juni 2019.

Alle kandidatene som deltok på Bachelorseremonien 2018 på scenen i Universitetsaulaen.
Foto:
Thor Brødreskift

Om Bachelorseremonien

Bachelorseremonien for studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert fredag 7. juni 2019 kl. 11-12.30 i Universitetsaulaen.

SV-fakultetets masterseremoni blir arrangert samme dag.

Påmelding

Meld deg på seremonien ved hjelp av lenken du har mottatt på e-post. Det er også mulig å melde seg på seremonien her.

Hver kandidat kan ta med seg én gjest. Resterende plasser for gjester vil bli gjort tilgjengelig i slutten av mai.

Om vitnemålet

Bachelorseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin bachelorgrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under Bachelorseremonien.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Du kan lese mer om vitnemålet her.

Program

Detaljert informasjon om programmet kommer.

  • Registrering av alle bachelorkandidatene i Universitetaulaen
  • Velkommen
  • Gratulasjonstale ved dekanatet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Tale til kandidatene ved alumn
  • Hilsen til medstudenter ved kandidat
  • Gratulasjon av kandidatene
  • Fotografering av kandidatene