Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gradsfeiring

Bachelorseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2019

Kommer du til å fullføre en bachelorgrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2018/2019? Da vil vi invitere deg til Bachelorseremoni fredag 7. juni 2019.

Kandidatene som deltok på Bachelorseremonien 2017 på scenen i Universitetsaulaen
Foto:
Thor Brødreskift

Om Bachelorseremonien

Bachelorseremonien for studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert fredag 7. juni 2019 i Universitetsaulaen. Nærmere tidspunkt vil bli kunngjort tidlig våren 2019.

SV-fakultetets masterseremoni blir arrangert samme dag.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til studieveileder@svfa.uib.no.

Påmelding

Påmeldingen åpnes i mars 2019

Om vitnemålet

Bachelorseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin bachelorgrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under Bachelorseremonien.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Du kan lese mer om vitnemålet her.

Program

Mer informasjon om programmet kommer våren 2019.

 

Program:

Registrering av alle bachelorkandidatene i Universitetaulaen

Velkommen

Gratulasjonstale ved dekanatet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tale til kandidatene ved alumn

Hilsen til medstudenter ved kandidat

Gratulasjon av kandidatene

Fotografering av kandidatene