Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gradsfeiring

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2019

Kommer du til å fullføre en mastergrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2018/2019? Da vil vi invitere deg til Masterseremoni fredag 7. juni 2019!

Alle kandidatene som deltok på Masterseremonien 2018 på scenen i Universitetsaulaen.
Foto:
Thor Brødreskift

Om Masterseremonien

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert fredag 7. juni 2019 kl. 14-16 i Universitetsaulaen. 

Du kan delta på arrangementet selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamene i vårsemesteret før seremonien. Vitemålene blir ikke delt ut under seremonien.

SV-fakultetets Bachelorseremoni blir arrangert tidligere samme dag.

Påmelding

Vi anbefaler at du bruker lenken du har mottatt på e-post til å melde deg på. Du kan også melde deg på her.

Alle kandidatene kan ta med seg to gjester på arrangementet. 

Program

  • Velkommen
  • Gratulasjonstale ved dekanatet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Tale til kandidatene ved alumn
  • Hilsen til medstudenter ved kandidat
  • Gratulasjon av kandidatene
  • Fotografering av kandidatene
  • Mottakelse: Etter seremonien inviteres alle kandidatene og deres gjester til mottakelse i Christie Café. Det blir lett bevertning.

Om vitnemålet

Masterseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin mastergrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under seremonien. Dette kommer av at sensuren ikke er klar for emner du har tatt i vårsemesteret.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.