Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gradsfeiring

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2019

Kommer du til å fullføre en mastergrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2018/2019? Da vil vi invitere deg til Masterseremoni fredag 7. juni 2019!

Alle deltakerne på Masterseremonien 2017 i Universitetsaulaen
Foto:
Thor Brødreskift

Om Masterseremonien

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert fredag 7. juni 2019 i Universitetsaulaen. Nærmere informasjon om tidspunktet kommer våren 2019.

Du kan delta på arrangementet selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamene i vårsemesteret før seremonien. Vitemålene blir ikke delt ut under seremonien.

SV-fakultetets Bachelorseremoni blir arrangert tidligere samme dag.

Påmelding

Informasjon om påmelding kommer våren 2019.

Program

Mer informasjon om programmet kommer.

 

Program:

Velkommen

Gratulasjonstale ved dekanatet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tale til kandidatene ved alumn

Hilsen til medstudenter ved kandidat

Gratulasjon av kandidatene

Fotografering av kandidatene

Mottakelse: Etter seremonien inviteres alle kandidatene og deres gjester til mottakelse i Christie Café. Det blir lett bevertning.

Om vitnemålet

Masterseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin mastergrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under seremonien. Dette kommer av at sensuren ikke er klar for emner du har tatt i vårsemesteret.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.