Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Gradsfeiring

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2022

Kommer du til å fullføre en mastergrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2021/22? Da vil vi invitere deg til Masterseremoni fredag 10. juni 2022.

Alle kandidatene som deltok på Masterseremonien 2018 på scenen i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Om Masterseremonien

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert fredag 10. juni kl. 14-16 i Håkonshallen i Bergen. 

Du kan delta på arrangementet selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamene i vårsemesteret før seremonien. Vitemålene blir ikke delt ut under seremonien.

SV-fakultetets Bachelorseremoni blir arrangert tidligere samme dag.

Påmelding

Alle som planlegger å bli ferdig med mastergraden høsten 2021 og våren 2022 vil få invitasjon til seremonien på e-post. Vi anbefaler at du bruker lenken i e-posten til å melde deg på. Dersom du ikke har mottatt invitasjon på e-post kan du melde deg på med lenken i faktaboksen til høyre.

Alle kandidatene kan ta med seg to gjester på arrangementet. 

Program

  • Velkommen
  • Gratulasjonstale ved dekanen
  • Tale til kandidatene ved alumn
  • Hilsen til medstudenter ved kandidat
  • Gratulasjon av kandidatene
  • Fotografering av kandidatene
  • Mottakelse: Etter seremonien inviteres alle kandidatene og deres gjester til mottakelse i Håkonshallen. Det blir lett bevertning.

Om vitnemålet

Masterseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin mastergrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under seremonien. Dette kommer av at sensuren ikke er klar for emner du har tatt i vårsemesteret.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.