Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Gradsfeiring

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2023

Kommer du til å fullføre en mastergrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2022/2023? Da vil vi invitere deg til Masterseremoni fredag 9. juni 2023.

Fellesbilde av alle masterkandidater 2022
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

Om Masterseremonien

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert fredag 9. juni mellom kl. 15-17 i Universitetsaulaen i Bergen. Merk deg at registrering av kandidater starter klokken 14.30.

Du kan delta på arrangementet selv om du ikke er ferdig med, eller har fått resultatet fra, dine eksamener i vårsemesteret 2023. Vitemålene blir ikke delt ut under seremonien.

SV-fakultetets Bachelorseremoni blir arrangert tidligere samme dag.

Påmelding

Alle som planlegger å bli ferdig med mastergraden høsten 2022 og våren 2023 vil få invitasjon til seremonien tilsendt på e-post i løpet av mars. Vi anbefaler deg å bruker lenken i e-posten til å melde deg på. Dersom du ikke mottattar invitasjon på e-post, kan du melde deg på med denne lenken, eller via lenke i faktaboksen.

Frist for påmelding er 31. mai kl 12.00

Program

  • Registrering av kandidater kl. 14.30
  • Velkommen
  • Gratulasjonstale ved dekanen Jan Erik Askildsen
  • Tale til kandidatene ved alumn 
  • Hilsen til medstudenter ved kandidat 
  • Gratulasjon av kandidatene
  • Fotografering av kandidatene
  • Mottakelse: Etter seremonien inviteres alle kandidatene og deres gjester til mottakelse i Christie Cafè. Det blir lett bevertning.

Om vitnemålet

Masterseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin mastergrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under seremonien. Det er fordi sensuren ikke er klar for emner du har tatt i vårsemesteret.

Vitnemål og karakterutskrifter fra UiB blir hovedsakelig produsert digitalt. Det betyr at du vil finne dine resultater og oppnådd grad på Vitnemalsportalen. Gjennom vitnemålsportalen kan du dele dine resultater (karakterer) og grader (vitnemål) med andre ved behov.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.