Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Merittering

Workshop for søknad om merittering

Velkommen til workshop for søknad om merittering ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Professorer og førsteamanuenser i faste stillinger kan søke om anerkjennelse som fremragende underviser ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Workshopen vil handle om hvordan søkere kan lage en pedagogisk mappe/teaching portfolio, og hvordan de kan oppfylle kravene til dokumentasjon i søknaden om merittering.

Professor Roy Andersson og Professor Øyvind Fiksen fra BIOCEED skal holde workshopen. 

Program

Workshopen bygger på och delar med sig av närmare två decenniers erfarenheter och forskning på pedagogiska belöningssystem, främst från Lunds universitet [1], men också erfarenheter från den första söknadsomgången på MatNat/UiB. För många universitetslärare är det ju faktiskt en stor personlig utmaning att utsätta sitt lärarskap för peer review.

Workshopen kretsar kring hur man på strukturerat sätt kan dokumentera och analysera undervisning med hjälp av en pedagogisk portfölj så att det stödjer både egen pedagogisk utveckling och möjliggör bedömning av pedagogisk kompetens. Under workshopen kommer vi därför att fokusera portföljskrivandets typiska fallgropar och vi kommer att använda oss av en portföljstruktur som har visat sig robust för sammanhanget.

Deltagarna kommer också få analysera tidigare bedömda exempelportföljer för att på så sätt utveckla idéer för en egen framtida portfölj som inte bara kan användas för att söka merittering vid Det samfundsvitenskaplige fakultet utan som också kan stärka en anställnings- eller befordransansökan.

Workshopledarna kommer också dela med sig av sina personliga erfarenheter av att söka ETP;
Roy Andersson, ETP LTH/Lund 2002
Øyvind Fiksen, ETP MatNat/UiB 2017


Referens
[1] Olsson, T, Mårtensson, K, Roxå, T., & Ahlberg, A., 2012: Pedagogical competence and teaching skills – a development perspective from Lund University, Sweden. In: Szczyrba, B and Gotzen, S: Entwicklung, Dokumentation und Nachweis von Lehrkompetenz an Hochschulen. LIT Verlag Berlin.