Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Programstyret (PP-SV)

Sammensetning

Medlemmene av Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet oppnevnes av Fakultetsstyret. Fakultetsstyret skal tilstrebe at en god balanse av fagmiljø er representert i styret. Funksjonsperioden for styret er 2 –to- år. Ph.d.-kandidatene oppnevnes for 1 – ett år av gangen.

Hovedinnhold

Medlemmer

Sekretær

Hanne Widnes Gravermoen, ph.d.-koordinator ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet