Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Frukostseminar for lærarar i samfunnsfagene 2019-2020

Det samfunnsvitenskaplige fakultet inviterer til lærerarseminar hausten 2019 og våren 2020.

I samarbeid mellom Fagnettverk for samfunnsfag og økonomi i HFK og Det samfunnsvitenskaplige fakultetet, vert det arrangert fire frukostseminar 2019-2020. Seminarrekkja tek utgangspunkt i sentrale tema i samfunnsfagene etter fagfornyinga, og tidsramma er ein time.  

8.15Frukostservering
8.30-9.30Forskar frå UiB innleier + tid til diskusjon
            

11. mars 2020

Hallvard Moe, Professor, Institutt for medievitenskap

Tittel: DIGITAL DETOX – ein del av livsmeistringa?

Moe deltek i prosjektet «Digital avkobling» som skal undersøke fenomenet digital detox.  Digital detox vil seia å ta pause frå digitale medier. Korleis håndterer menneske dagens informasjonsoverflod?

Les meir her:  https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/digital-frakobling/