Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Gradsfeiring

Bachelorseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2020

Kommer du til å fullføre en bachelorgrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2019/2020? Da vil vi invitere deg til Bachelorseremoni mandag 8. juni 2020.

Alle kandidatene som deltok på Bachelorseremonien 2018 på scenen i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Om Bachelorseremonien

Bachelorseremonien for studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert mandag 8. juni 2020 i Universitetsaulaen. 

SV-fakultetets masterseremoni blir arrangert samme dag.

Påmelding

Påmeldingen til arrangementet har ikke åpnet.

Om vitnemålet

Bachelorseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin bachelorgrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under Bachelorseremonien.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Du kan lese mer om vitnemålet her.

Program

Detaljert informasjon om programmet kommer.

  • Registrering av alle bachelorkandidatene i Universitetaulaen
  • Velkommen
  • Gratulasjonstale ved dekanatet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Tale til kandidatene ved alumn
  • Hilsen til medstudenter ved kandidat
  • Gratulasjon av kandidatene
  • Fotografering av kandidatene