Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Gradsfeiring

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2020

Kommer du til å fullføre en mastergrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2019/2020?

Alle kandidatene som deltok på Masterseremonien 2018 på scenen i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Om Masterseremonien

På grunn av koronasituasjonen vil det ikke bli avholdt masterseremoni i Universitetsaulaen i 2020. Alle kandidatene kommer derfor til å motta en digital gratulasjon før utgangen av vårsemesteret 2020. 

Om vitnemålet

Masterseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin mastergrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under seremonien. Dette kommer av at sensuren ikke er klar for emner du har tatt i vårsemesteret.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.