Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Gradsfeiring

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2020

Kommer du til å fullføre en mastergrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2019/2020? Da vil vi invitere deg til Masterseremoni mandag 8. juni 2020!

Alle kandidatene som deltok på Masterseremonien 2018 på scenen i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Om Masterseremonien

Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert mandag 8. juni 2020 i Universitetsaulaen. 

Du kan delta på arrangementet selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamene i vårsemesteret før seremonien. Vitemålene blir ikke delt ut under seremonien.

SV-fakultetets Bachelorseremoni blir arrangert tidligere samme dag.

Påmelding

Påmeldingen til arrangementet er ikke åpen.

Program

  • Velkommen
  • Gratulasjonstale ved dekanatet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Tale til kandidatene ved alumn
  • Hilsen til medstudenter ved kandidat
  • Gratulasjon av kandidatene
  • Fotografering av kandidatene
  • Mottakelse: Etter seremonien inviteres alle kandidatene og deres gjester til mottakelse i Christie Café. Det blir lett bevertning.

Om vitnemålet

Masterseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin mastergrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under seremonien. Dette kommer av at sensuren ikke er klar for emner du har tatt i vårsemesteret.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.