Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

IT-konto for alle ph.d.-kandidater

Alle ph.d.-kandidater skal få en IT-konto (sebrakonto) ved UiB. Kontoen vil gi deg en UiB e-post adresse, tilgang til UiB sine IT-systemer som Mitt UiB og biblioteksressurser. Her finner du informasjon om hvordan konto opprettes og vanlige feilkilder.

Har du opprettet Sebrakontoen selv?

Oppretting av konto gjøres 3 steg:

1. Du registrerer forespørsel om brukerkonto

2. Godkjenner ved instituttet behandler forespørsel om brukerkonto

3. Du oppretter brukerkonto

 

Mange har ikke fullført steg 3.

Når steg 3 er fullført skal eventuelle emner du har meldt deg til være synlig på Mitt UiB dagen etterpå.

 

Dersom instituttet har opprettet konto for deg

Du må selv aktivere din konto på Sebra, kontakt instituttet for å få opplysningene du trenger for å fullføre registreringen.